Týden před jednáním prostějovského zastupitelstva náměstek prostějovského primátora Jiří Rozehnal pro Večerník uvedl, že v souvislosti s jednáním města se Správou železnic o osudu budovy místního nádraží je vše na dobré cestě, ale o příznivých zprávách hodlá před médii nejdříve informovat zastupitele.

Tak se také stalo, ale na úterní schůzi nejvyššího politického orgánu města z něj žádné dobré zprávy nevypadly. Ba právě naopak... Zastupitelé či zastupitelky se dozvěděli, že po nových okolnostech už Správa železnic ustoupila od původních plánů a stařičkou budovu považuje za zbytnou. Jinak řečeno, majitel ji tedy rekonstruovat nehodlá. Důvodem může být i živý zájem podnikatele Richarda Benýška o odkup nemovitosti. Primátor František Jura připustil, že na stole je i možná dohoda mezi magistrátem a zmíněným podnikatelem.

Otázky okolo osudu budovy místního nádraží jsou už pravidelným bodem programu prostějovského zastupitelstva. Nejinak tomu bylo i v úterý 23. února. „Na sklonku roku jsme od Správy železnic obdrželi požadavek o spolupráci při vytvoření projektové dokumentace související s rekonstrukcí budovy místního nádraží. Vhledem k tomu, že jsme v té době už registrovali zájem některých subjektů o pronájem vnitřních prostor budovy, vyzvali jsme je k bližší specifikaci jejich zájmu a jejich způsobu využití. Mohu prozradit, že jedním z nich je Policie České republiky, která v budově místního nádraží chce zřídit sídlo obvodního oddělení hlídkové služby. Pokud by se tak stalo, policistům by bylo nutné zajistit opravdu specifické zařízení, například v souvislosti s prostory pro uložení zbraní a střeliva, místnosti pro uložení dokumentací, šaten, výslechových místností i cel pro zadržené pachatele. Začátkem února jsme tedy osobně představitelům Správy železnic předali návrhy na úpravy projektu rekonstrukce, podle kterých by budova splnila požadavky strážců zákona,“ seznámil zastupitele s novinkami při jednání mezi městem a majitelem budovy místního nádraží Jiří Rozehnal (ANO 2011), náměstek primátora Statutárního města Prostějova.

Z jeho dalšího proslovu ale bylo zřejmé, že situace se od prosincového zasedání zastupitelstva rapidně změnila a Správa železnic už vycouvala z původního úmyslu rekonstruovat místní nádraží! „Bohužel, už na konci loňského roku vstoupil do hry i jeden soukromý subjekt, který projevil zájem o koupi celé nemovitosti. A Správa železnic jako státní organizace se i touto možností musí zabývat. Navíc nově vyhlásila budovu místního nádraží jako zbytnou, tudíž i nepotřebnou k plánované rekonstrukci. Pan Benýšek ji chce koupit, takže to vypadá, že všechny dosavadní plány jsou zastaveny. Chci vás ale uklidnit v tom, že pokud Správa železnic vyhlásí záměr prodeje této nemovitosti, musí ji ze zákona nabídnout nejprve státní veřejné správě, tedy i městu Prostějovu. Nedokážu v tuto chvíli odhadnout, jak celý proces bude pokračovat,“ přiznal Rozehnal.

Jeho slova pochopitelně přinesla do řad zastupitelů zklamání. „V nedávné době jsme tady často slyšeli obecné proklamace, jak je všechno na dobré cestě a že Správa železnic sama budovu místního nádraží opraví. Nyní se dozvídáme, že to tak asi nebude. A my už víme, že to tak určitě nebude! Nyní jenom doufáme, že město získá tuto nemovitost a zároveň najdeme prostředky na její rekonstrukci. Určitě je to potřeba a má to smysl,“ pronesl opoziční zastupitel Petr Kapounek (Na rovinu!). 

K celé situaci s vyjádřil i primátor. „Hraje se tady nějaká hra, která je pro nás nepříjemná. Po všech našich intervencích jsme byli Správou železnic ujištěni, že se připravuje studie i projektová dokumentace na rekonstrukci, což můžeme samozřejmě kdykoliv doložit. Teď se ale všechno zastavilo, protože pan Benýšek požádal o odkup budovy místního nádraží. Nyní tedy budeme řešit, co bude dál. Je tady varianta, že o odkup či bezplatné převedení do majetku města požádá i prostějovský magistrát. Anebo musíme vstoupit do jednání se soukromým podnikatelem a říct mu, že oním mecenášem bude on, a my jsme rádi, že budeme moci poskytnou veškerou součinnost, aby nemovitost byla zachována. Stále platí, že naší prioritou je zachování budovy místního nádraží a uděláme pro to všechno. Pokud by nám ji byla schopna zrekonstruovat soukromá osoba, myslím si, že to také není vůbec špatná varianta,“ shrnul aktuální stav věci František Jura (ANO 2011).

Prostějovští radní pak přislíbili zastupitelům, že je budou pravidelně informovat o všech aktuálních jednáních se Správou železnic a rozesílat jim i písemné dokumenty se závěry, které jsou pro další osud budovy místního nádraží v Prostějově důležité.

Pravdou je, že policejní složky by o budovu stály. „Nabídku případného využití budovy místního nádraží Policií ČR jsme obdrželi a Statuárnímu městu Prostějov bylo písemně sděleno, že pokud bude zrekonstruovaný objekt splňovat veškeré podmínky potřebné pro plnění služebních úkolů policistů, tak nabídku rádi přijmeme,“ potvrdila exkluzivně Večerníku Jitka Dolejšová, tisková mluvčí Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje.

Podařilo se nám získat také vyjádření Správy železnic k celé problematice. „V současné době neřešíme demolici objektu. Můžu potvrdit, že jsme obdrželi žádost o odkup výpravní budovy a zájem o převod nemovitosti již vyjádřilo také statutární město Prostějov. O dalším postupu se bude rozhodovat, příprava projektu oprav budovy místního nádraží v Prostějově byla proto zatím pozastavena,“ uvedl Dušan Gavenda, tiskový mluvčím Generálního ředitelství SŽ v Praze.