Vedle dotací do sociální oblasti schválili zastupitelé také finanční pomoc dvěma zdravotnickým organizacím. Shodnou částku 40 000 korun obdržel olomoucký hospic a také Charita Prostějov.

„Hospic v Olomouci, který provozuje společnost Nejste sami, jsme finančně podporovali už v minulosti, protože se stará také o občany Prostějova. Nyní mu přispíváme na mobilní specializovanou paliativní péči. Podle žádosti použije společnost tuto dotaci na mzdy lékařů a zdravotních sester. Na stejný účel pak peníze použije o Charita Prostějov v rámci domácí hospicové péče,“ uvedla Alena Rašková (ČSSD), náměstkyně prostějovského primátora pro sociální oblast.