Komunikaci v jižní části obce se rozhodli opravit v Horním Štěpánově. Asfaltová silnice dostala pořádně zabrat při výkopech inženýrských sítí, kdy se některé její části dokonce propadly.

Na části komunikace leží pouze štěrk. Celkem se budou opravovat dvě trasy, první z nich je dlouhá 266 metrů a druhá 118 metrů, obě dostanou nový asfaltový povrch. Obec již na realizaci projektu získala povolení od konického stavebního úřadu.