Pořádná porce bodů programu čeká prostějovské konšele během dalšího jednání Rady statutárního města Prostějova. V pořadí už 79. schůze v tomto volebním období se uskuteční zítra, tj. v úterý 9. března.

Mezi hlavní události jsou zařazeny dotace do vzdělání, rozpočtová opatření na stavební investice, rekonstrukce dálničního mostu v Žešově či plán oprav chodníků pro letošní rok. „Po projednání odpisů pohledávek Městské policie Prostějov budeme schvalovat dotace do oblasti vzdělání, nákup uměleckých děl, zahájíme zadávací řízení na rekonstrukci chodníku a veřejného osvětlení v Žešově, projednáme hned několik otázek ze školství či schválíme rozpočtová opatření na stavební investice. Například na zateplení půdy radnice, na oplocení psí loučky v Plumlovské ulici či na výstavbu stezky zdraví. Diskutovat budeme dále o plánované rekonstrukci mostu přes dálnici v Žešově, přípravách na výstavbu cyklostezky v Průmyslové ulici a také se budeme věnovat otázkám ohledně osvětleného přechodu v Kojetínské ulici,“ vypočítal nejzásadnější body František Jura (ANO 2011), primátor Statutárního města Prostějova. Radní projednají i mnohé majetkoprávní záležitosti, zejména co se týká prodeje či pronájmů městských pozemků. „Schválíme rovněž plán oprav chodníků pro rok 2021 a seznam lokalit zveřejníme,“ přislíbil první náměstek primátora Jiří Pospíšil (PéVéčko).