Hejtmanství nepodá kasační stížnost proti rozhodnutí soudu, který zrušil část zásad územního rozvoje Olomouckého kraje. Fakticky tak zastavil přípravy na zábor 44 hektarů vysoce bonitní orné půdy u Hněvotína.

„Jednalo se o zábor nejkvalitnější půdy o rozloze zhruba šedesáti fotbalových hřišť. S rozhodnutím soudu proto Olomoucký kraj souhlasí a nebude proti němu podnikat žádné právní kroky,“ uvedl Jan Šafařík, náměstek hejtmana pro regionální rozvoj.

Na akceptování výkladu soudu se krajští radní dohodli na svém posledním jednání v pondělí 8. března. Podání kasační stížnosti by mělo navíc podle právníků hejtmanství jen minimální šanci na úspěch.

 

zdroj:olkraj