Studenti a učitelé česko-francouzské sekce Slovanského gymnázia Olomouc společně s neziskovou organizací Chermon vytvořili hudební klip na podporu zdravotníků Fakultní nemocnice Olomouc, kteří jsou v první linii péče o (nejen) covidové pacienty. Na tento originální hudební klip, jenž glosuje aktuální situaci, je zároveň navázána dobročinná sbírka umožňující FNOL pozvat do svých prostor terapeuty ze spolku Aura Canis se psy a kočkami. Ti navštíví různá oddělení, aby přinesli povzbuzení a úlevu od únavy, strachu
a skleslosti.

Slovanské gymnázium již více než 150 let nejen vzdělává, ale i vychovává. Jedním z cílů školy je naučit mladou generaci vnímat okolní svět a správně na něj reagovat. Tento projekt je důkazem, že našim studentům záleží na této zemi, možná víc, než našim čelním představitelům, a jsou tak nadějí, že jednou opravdu bude lépe. Ne díky volebním heslům, ale díky každému z nich. A za to jim náleží velká pochvala a poděkování,“ přibližuje benefici ředitel Slovanského gymnázia Olomouc RNDr. Radim Slouka.   

Do dobročinné sbírky je možné se zapojit do 4. května 2021. Celý výtěžek následně olomoucká Fakultní nemocnice využije na canisterapeutické služby zdravotníkům a pacientům.

Po dohodě s Fakultní nemocnicí Olomouc byla sbírka otevřena na platformě donio.cz, která umožňuje transparentně získat peníze na dobročinné účely. Obdarovanému bude předáno 100 % získaných prostředků.

Hudební klip můžete zhlédnout na oficiálním YouTube kanálu školy.