Některé zvyklosti nezmění ani koronavirus. Stejně jako v předešlých letech tak i letos je naplánován jarní úklid města. Ten začne 6. dubna, kdy do ulic Prostějova budou rozmístěny první velkoobjemové kontejnery.

„Jako každý rok se bude odpad třídit na velkoobjemový, což je odpad z domácností, který je rozměrný a není možno ho umístit do popelnic. Jde například o koberce, linolea či starý nábytek. Dále se bude jednat o biologický odpad ze zahrad. Kontejnery budou na místě vždy v určený den od 15.00 hodin do naplnění, nejdéle však do 18.00 hodin. Naplňování každého z nich odpadem bude sledováno a třídění odpadu kontrolováno pověřeným pracovníkem svozové společnosti FCC Prostějov,“ informoval Jiří Pospíšil (PéVéčko), první náměstek primátora Statutárního města Prostějov. Jako první budou kontejnery rozmístěny na sídlišti Hloučela. Další termíny a lokality najdou občané na internetových stránkách města, v Prostějovských Radničních listech a tradičně také ve Večerníku v rámci rubriky „infoservis“.