Rozšíření inženýrských sítích naproti koupaliště se chystá v Koválovicích-Osíčanech, obec na tento projekt již získala stavební povolení.

V uplynulém roce v tomto prostoru došlo také k výsadbě stromů a keřů, na což obec obdržela dotaci ve výši bezmála 200 000 korun.