Už bezmála tři čtvrtě roku je z důvodu budování severního obchvatu města uzavřena cyklostezka z Prostějova do Kostelce na Hané a zároveň se buduje cyklostezka z Prostějova do Smržic. Ta by měla být dokončena a otevřena ještě před letními prázdninami.

„Jakmile dovolí teploty, budou pokračovat podle předepsaných technologických postupů práce na mostní lávce na cyklostezce do Smržic. Předpoklad dokončení prací je květen až polovina června. Následovat bude kolaudace a otevření stezky v červnu letošního roku,“ potvrdil Jiří Rozehnal (ANO 2011), náměstek primátora Prostějova pro stavební investice.