Zastupitelé na svém posledním zasedání v úterý 23. února schválili přidělení finančních dotací z městské pokladny organizacím, které v Prostějově zabezpečují sociální služby. Největší podpory ze strany magistrátu se těší opět společnosti Podané ruce, Lipka a také Azylové centrum. Radní přiznali, že letos museli některé žádosti sociálních organizací a spolků krátit, protože covidová situace nedovoluje vyšší dotace a kasa není bezedná. „Dělali jsme to ale ve výjimečných případech, protože si všech, kteří se starají o sociální oblast v našem městě, nesmírně vážíme a mohou s naší podporou počítat vždy,“ uvedla Alena Rašková (ČSSD), náměstkyně primátora Statutárního města Prostějova, v jejíž gesci je právě sociální oblast.

Zastupitelstvo nejdříve schválilo již dříve avizovaných 600 tisíc korun v rámci dotace pro letošní rok Azylovému centru Prostějov. „Jsme nesmírně rádi, že takové zařízení máme a jeho pracovníci vykonávají tolik potřebné služby. Město centru významně pomáhá, neumíme si představit sociální oblast v Prostějově bez této organizace. Kromě finančních dotací jsme v azylovém domě vloni i za velice úsporného covidového režimu zrealizovali několik investic,“ řekla Alena Rašková. Šlo například o kontejnerové bydlení. „Jedná se o dva dvojkontejnery pro dvanáct osob plus sociální zařízení a jde o řešení hlavně pro zimní období, kdy kapacita Azylového centra dlouhodobě nedostačuje. Projekt byl plně hrazen z rozpočtu města Prostějova,“ přidala náměstkyně prostějovského primátora.

Minulý letopočet byl také rokem oprav a zvelebování zařízení. Budova ‚vilky‘ v azylovém domě získala nový vchod do skladu potravin a schodiště. „Pro klienty zde jsou k dispozici nová sociální zařízení včetně vytápění. V centru prošly opravou všechny dveře, čímž se uspoří nemalé finance v topné sezóně. Také plastová okna prošla úpravou, seřízením a byla dovybavena žaluziemi. Centrum získalo nové pračky, mikrovlnné trouby, postele, vařiče, skříně a rychlovarné konvice,“ popsal situaci ředitel centra Jan Kalla, který prostřednictvím Večerníku poděkoval městu za obrovskou přízeň.

Je třeba zdůraznit, že již čtvrtým rokem probíhá i spolupráce s potravinovou bankou. Všichni klienti, hlavně pak maminky s dětmi, tuto službu využívají na sto procent. „I v době nouzového stavu se tady snaží klientům a klientkám co nejvíce pomáhat a s potravinovou bankou jsou v neustálém kontaktu. Děti dostaly i školní pomůcky, což bylo také jistě velikou pomocí,“ poznamenala náměstkyně Rašková.

Poslední zastupitelstvo pak roční dotaci pro Azylové centrum Prostějov schválilo bez jakékoliv diskuse, stejně tak i 450 000 korun pro sociální organizaci Lipka. „Tomuto sdružení jsme přidělili dotaci devadesát tisíc korun na poskytování sociální aktivizační služby pro seniory, dalších devadesát tisíc na provoz cukrárny, což je sociálně-terapeutická dílna. Poté jsme navrhli udělit i dotaci sto padesát tisíc korun na provoz Denního stacionáře pro děti, mládež a dospělé osoby se zdravotním postižením a rovněž pak sto dvacet tisíc korun na sociální služby chráněného bydlení,“ vypočítala Alena Rašková pomoc magistrátu pro Lipku v rámci letošních dotací.

Ještě něco vyšší finanční příspěvek byl přidělen obecně prospěšné společnosti Podané ruce. Ta v Prostějově provozuje Kontaktní centrum ve Vrahovicích, Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, Centrum komplexní péče v Olomouckém kraji či terénní programy pro děti a mládež. „Podpořili jsme všechny tyto činnosti, dohromady šlo o částku ve výši 485 tisíc korun,“ prozradila Rašková.

Zastupitelstvo pak skoro jednomyslně schválilo i další dotace do sociální oblasti, například Mateřskému centru Cipísek, SOS dětským vesničkám, společnosti Pomocná ruka, Svazu tělesně postižených a menší dotace byla poskytnuta i celostátně působící společnosti Člověk v tísni.

 

dotace do sociální oblasti v prostějově pro rok 2021

organizace                             částka (v Kč)

Azylové centrum                   600 000

Podané ruce                           485 000

Lipka                                      450 000

Mateřské centrum Cipísek     200 000

Svaz tělesně postižených       135 000

Pomocná ruka                        124 000

SOS dětské vesničky             100 000

Člověk v tísni                        21 000