Téma, které je už více než rok hodně žhavé. Dlouhá léta při ničení plevele na nejrůznějších místech Prostějova používaný Roundup i další chemické prostředky obsahující glyfosáty společně zavdaly příčinu masových protestů veřejnosti.

Petici proti používání glyfosátů do této chvíle podepsalo už 1 612 občanů a zástupci petičního výboru přišli také na jednání zastupitelstva v úterý 23. února. Zhruba půlhodinová diskuse vyústila však v jediné. Zastupitelstvo hlasováním vzalo argumenty petičníků na vědomí, ale tím využívání Roundupu při ničení plevele nepřestane. Radní však občany ujišťují, že i nadále budou hledat jiné ekologické možnosti.

Protestní petice se už na prostějovském zastupitelstvu projednávala během loňského roku hned dvakrát. „Rada města slíbila, že bude pečlivě s předstihem avizovat plán chemických postřiků. Nedodržela to! Stejně tak nedodržela slib, že ošetřované plochy bude označovat a dohlížet na společnost, která postřiky provádí. Radní také slibovali, že budou hledat alternativní prostředky při ničení plevele. A výsledek? Znovu se v našich ulicích masivně stříká Roundupem a dalšími škodlivými látkami. A mnohdy se stříkají i komunikace bez jakýchkoliv známek zaplevelení. Při plánování postřiků se nebere žádný ohled na předpovědi počasí ani na aktuální stav počasí. Škodlivé látky se aplikují v těsné blízkosti mateřských škol nebo dětských hřišť. Požadujeme okamžité zastavení používání glyfosátů,“ bouřila na zastupitelstvu jedna z autorek petice Jana Jílková.

Za pravdu ženě z veřejnosti dali i někteří zastupitelé z řad opozice. Ti tepali radní, že pro nalezení ekologických metod hubení plevele udělali jen velmi málo. „Navíc bychom neměli pouze přijímat usnesení, že petici občanů bereme jen na vědomí. Je to alibistické a nic se tím nevyřeší,“ ozval se Martin Hájek (Na rovinu!). Právě toto opoziční seskupení pak vyslovilo protinávrh, aby zastupitelstvo vyhovělo protestní petici, a navíc uložilo radě města postupně zrušit nástřiky obsahující Roundup. Pro tento protinávrh se ale při hlasování vyslovilo pouze devět zastupitelů. Nejvyšší politický orgán pak naopak 23 hlasy zastupitelů schválil původní návrh radních, že petice občanů se vezme pouze na vědomí. 

Co tedy bude následovat? „Petice občanů je naprosto legitimní, ale v mnohém se nezakládá na pravdivých argumentech,“ spustil argumentace Jiří Pospíšil (PéVéčko), první náměstek primátora Statutárního města Prostějov. „Od letopočtu 2019 na základě podnětů od občanů prověřovala společnost FCC Prostějov možnost likvidace nežádoucích plevelů jiným způsobem než používáním chemických prostředků. V průběhu předminulého roku začala provádět ve vytipovaných lokalitách likvidaci nežádoucích plevelů na komunikacích také pomocí horké tlakové vody, a to například v blízkosti travnatých ploch, záhonů, dětských hřišť a sportovišť. A to jako alternativní doplnění chemické likvidace plevelů. Od července 2019 pak FCC používá na likvidaci nežádoucích plevelů na komunikacích přípravek Roundup Biakiv, který je ekologicky nejšetrnějším herbicidem pro použití v ekologicky citlivých oblastech, v lesnictví, vodním hospodářství a na veřejných plochách,“ objasnil Pospíšil s tím, že na zasedání zastupitelstva konaném dne 28. dubna 2020 byli všichni informováni

o jednotlivých krocích, které již vedení města v této problematice konalo, a situaci zastupitelům objasňoval i zástupce FCC, když vysvětloval jednotlivé kroky a postupy. Zároveň první náměstek primátora dodal, že magistrát hledal další alternativní metody. „V jarních měsících 2020 bylo otestováno užití osmiprocentní kyseliny octové a přípravek Beloukha Garden s účinnou látkou kyselinou pelargonovou. Na takto ošetřených plochách byl sledován a posouzen účinek těchto prostředků. V případě Beloukha Garden se viditelný účinek dostavil čtvrtý den po aplikaci, bohužel nebyl plošný a u vzrostlého plevele byl naprosto minimální. Likviduje pouze nadzemní část rostliny. V případě osmiprocentního roztoku kyseliny octové byl jedenáctý den po aplikaci výsledek na trávě srovnatelný s postřikem Roundup Biaktiv. Účinek na vzrostlé plevele byl stejně jako v předchozím případě minimální. Opět likviduje pouze nadzemní část rostliny. Nevýhodou obou přípravků je, že jejich účinnost není dostatečná, traviny likviduje jen z části a na plevele jsou neúčinné.  Jejich použití by znamenalo neefektivní a neekonomické řešení, které by v konečném důsledku vedlo k nutnosti použití vyššího objemu chemických prostředků v krajině,“ konstatoval Jiří Pospíšil.

Společnost FCC na pokyn magistrátu vyzkoušela i další ekologický způsob ničení plevele ve městě. „Z testovaných metod likvidace plevele nechemickou cestou vyšla jako nejúčinnější metoda likvidace plevele horkou vodou či horkou párou. FCC má aktuálně k dispozici jedno vozidlo se speciální nástavbou ECLIP M1000, které k tomuto způsobu likvidace plevele lze použít. Nevýhodou použití této technologie je její vysoká časová náročnost a z toho plynoucí náročnost finanční. K likvidaci takto dochází pouze

u nadzemní části rostliny, a proto je nutné tuto metodu v průběhu vegetativní sezóny několikrát opakovat. Navíc likvidace horkou vodou se dá využít pouze v místech, kde to cestní síť dovoluje,“ uvedl dále Pospíšil a doplnil, že v průběhu loňského roku si společnost FCC zapůjčila ještě jeden stroj na ničení plevele horkou párou, za který magistrát zaplatil více než půl milionu korun. „Aktuálně jsou tedy chemické postřiky s obsahem glyfosátu jediným skutečně účinným chemickým prostředkem.  A z konzultace s pracovníky z Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského z Oddělení rostlinolékařské inspekce vyplývá, že glyfosát je v praxi z pohledu použití ostatních používaných chemických látek jednou z nejméně nebezpečných. Přípravek Roundup Biaktiv není po zaschnutí nebezpečný pro lidi ani zvířata. Na základě dosavadních zkušeností je likvidace nežádoucích plevelů pomocí horké tlakové vody či jiných nechemických metod vhodnou alternativou, která však zatím z provozně technických důvodů plnohodnotně nenahradí používání chemických prostředků za účelem dosažení výsledků, které jsou v současné sobě pro čistotu města standardem,“ tvrdí první náměstek primátora.

Z usnesení posledního zasedání zastupitelstva vyplývá, že Roundup se bude při ničení plevele v Prostějově používat i nadále, určitě tedy alespoň v letošním roce. „Výjimkou budou plochy v okolí mateřských a základních škol, sportovních zařízení a dětských hřišť, kde se již používá a používat se bude alternativní způsob – likvidace horkou párou. Chtěli bychom do budoucna likvidaci horkou párou rozšířit i na další lokality, zatím to kapacitně nejde. Ale zcela jistě i nadále budeme hledat další alternativní řešení,“ ujistil Jiří Pospíšil.