Působí to jako vysněný projekt, jehož vznik se vznáší v oblasti snů! Na druhou stranu toto zařízení by po svém vybudování o klienty určitě nouzi nemělo. Zchátralá budova kláštera Milosrdných bratří na začátku Svatoplukovy ulice by mohla jednou sloužit jako domov pro lidi s roztroušenou sklerózou. Rozsáhlý projekt je již na papíře hotový a aktuálně žádá o stavební povolení. Náklady na jeho realizaci by se měly pohybovat ve výši zhruba 400 milionů korun. Podaří-li se tuto částku získat, rozplyne se i jeden výrazný STÍN MINULOSTI poblíž centra Prostějova.

Budova kláštera je dominantou Svatoplukovy ulice již bezmála tři sta let. Klášter byl založen hraběnkou Marii Annou z Lichtenštejna za uzdravení jejího syna v roce 1727. Mnozí z Prostějovanů pamatují doby, kdy v objektu fungoval Domov důchodců či lékárna. To je však již dávno pryč a zhruba čtvrtstoletí rozsáhlá budova chátrá. Lidé v ní najdou pouze plesnivé zdi, opadávající omítku a areál zarůstající trávou.

Před čtyřmi roky vzplanul pověstný plamínek naděje na konci tunelu. Novým majitelem budovy se stalo olomoucké arcibiskupství. Jeho zástupci vzápětí představili hodně zajímavé plány. „Rádi bychom vybudovali domov pro pacienty postižené roztroušenou sklerózou. Tato zákeřná nemoc napadá mladé lidi mezi dvacátým a čtyřicátým rokem života, kteří se postupně stávají zcela invalidní a zůstávají odkázání na péči svého okolí. V důsledku nemoci se jim často rozpadají manželství a zůstávají v osamění,“ vysvětlil Jindřich Suchánek, který přípravě projektu zasvětil několik let svého života.

Ožije kulturní památka?

Na jeho práci se nyní úspěšně snaží navázat jiní. „Udělali jsme již poslední potřebné změny v projektu tak, aby vyhovoval všem potřebným náležitostem. Teď nám snad již nic nestojí v cestě, abychom zhruba do dvou měsíců získali stavební povolení. Pak začneme žádat o dotace. Některá jednání v této věci již proběhla a věříme, že se vše podaří zrealizovat. Vždyť v České republice existuje pouze jediné podobné zařízení, které má v pořadníku celkem sto třicet zájemců,“ zdůraznil ředitel Arcidiecézní charity Olomouc Václav Keprt, který výstavbu centra očividně vzal pod svá křídla.

Problémem samozřejmě bude shánění oněch čtyři sta milionů korun. „Náklady budou poměrně vysoké. Důvody jsou dva. Jedná se o rozsáhlou kulturní památku, což s sebou přináší jistá omezení. Navíc vše bude třeba přizpůsobit často nepohyblivým klientům, a to včetně speciálního technického vybavení,“ objasnil Václav Keprt.

Toho se Večerník zeptal i na možné otevření klášterní zahrady pro veřejnost, o němž se již v minulosti hovořilo. „Projekt je připravený tak, aby otevření zahrady bylo kdykoliv možné. Myslíme, že by to pro Prostějov znamenalo přínos. Ve finále však bude záležet na spolupráci s magistrátem, a to obzvláště z pohledu zajištění bezpečnosti,“ nastínil Keprt.