Příjemci příspěvku na bydlení a přídavku na dítě nemusí Úřadu práce ČR dokládat příjmy a uhrazené náklady na bydlení za předchozí kvartál. Momentálně se jedná o podklady za 1. čtvrtletí roku 2021. Úřad práce ČR klientům automaticky přizná stejnou výši dávek jako pro 1. čtvrtletí 2021. Jedná se o dočasné změny, platné pro 2. čtvrtletí letošního roku.

Zákon o některých dalších úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s epidemií COVID-19 a o změně některých dalších zákonů podepsal prezident republiky dne 18. 3. 2021.

„Zásadním cílem těchto úprav je snaha o ochranu zdraví veřejnosti, i samotných zaměstnanců Úřadu práce ČR a v neposlední řadě také odlehčení příjemcům dávek státní sociální podpory v plnění povinností, které vůči Úřadu práce ČR mají,“ vysvětluje generální ředitel ÚP ČR Viktor Najmon.

Úřad práce ČR připomíná, že v souladu s vládními usneseními přijal bezpečnostní opatření, jejichž cílem je eliminace osobního kontaktu. Lidé s ním mohou komunikovat jinak než osobně, jak v případě žádostí o dávky, podpory či zprostředkování zaměstnání a zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání, tak i v případě dokládání rozhodných skutečností pro konkrétní dávky. Formuláře mohou zasílat elektronicky prostřednictvím datové schránky, e-mailem, poštou (s vlastnoručním podpisem) nebo odevzdat do schránek umístěných obvykle při vstupu na příslušné kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR, případně na jiném viditelně označeném místě. 

Pokud se klient rozhodne během trvání nouzového stavu pro podání e-mailem, není v případě všech nepojistných sociální dávek nutný zaručený elektronický podpis. Přílohou takového e-mailu může být sken/fotografie s dokladovanou skutečností (např. sken/fotografie žádosti o dávku s podpisem). Požádá-li člověk touto cestou o jakoukoli dávku vyplácenou Úřadem práce ČR, je třeba, aby do žádosti uvedl také telefonní a e-mailové spojení. Zaměstnanci Úřadu práce ČR jej tak, v případě nutnosti, mohou kontaktovat a předejít případným nesrovnalostem. Formuláře, včetně jejich vyplněných vzorů, jsou k dispozici na https://www.mpsv.cz/web/cz/formulare.

Aby Úřad práce ČR lidem ještě více zjednodušil proces vyplňování žádostí, postupně zveřejňuje na svých webových stránkách (https://www.uradprace.cz/web/cz/prakticke-rady-informacni-letaky) a Facebooku návodné videospoty. V jejich rámci lidem radí nejen jak na vyplňování žádostí, ale diváci se také dozví, jaké jsou základní podmínky pro získání nároku na konkrétní dávku nebo kde najdou potřebné informace. Na webových stránkách Úřadu práce ČR – www.uradprace.cz - mohou zájemci využít i služeb „virtuálního asistenta“. Tzv. chatbot komunikuje s lidmi na základě nejčastějších otázek z oblasti nepojistných sociálních dávek i zaměstnanosti. V případě obecných dotazů pak klientům poradí zaměstnanci Call centra Úřadu práce ČR (tel. 800 77 99 00 bezplatná linka, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.).

Zdroj: Úřad práce ČR