Problematika lidí bez domova se samozřejmě nevyhýbá ani Prostějovu, na druhou stranu buďme rádi, že potíže s bezdomovci nejsou ve zdejším regionu tak žhavé jako v Přerově, Ostravě či Praze.

Nicméně i zde strážníci denně řeší patálie s nepřizpůsobivými lidmi, kteří přežívají na ulici a jsou apatičtí k dodržování předpisů a mnohdy i zákonů. A například pití alkoholu na veřejnosti je v jejich podání častokrát ten nejmenší prohřešek. V posledních letech však v Prostějově i podle policistů bezdomovců ubylo. Možná i proto, že mnohdy ztratili svá „hnízda“, ve kterých si zřídili dočasné domovy.

Ještě před pár lety se v Prostějově vyskytovalo hned několik míst, kde si lidé bez trvalého přístřeší nad hlavou vybudovali svá provizorní bydliště. Staré baráky za hlavním nádražím, kolonky podobných nemovitostí i bývalé železniční depo za místním nádražím, lesík mezi dálničním nájezdem a supermarketem Tesco, polorozpadlý správní domek u dřívější vysílačky v Brněnské ulici a mnohá další a další místa, kde bezdomovci přespávali a vytvořili si nouzová útočiště. A dnes? Lesík u Teska byl vykácen, nemovitosti v havarijním stavu za místním nádražím byly zbourány a další hnízda bezdomovců vyhořela.

„V budově depa za místním nádražím nás přespávalo v jeden čas i padesát. Teď se to bourá a většina z nás netuší, kam půjde,“ svěřil se Večerníku na jaře roku 2019 jeden z mužů středního věku, který po třech letech byl donucen opustit „hotel“ za místním nádražím. „Než jsme se pustili do demolice těchto budov, hodně bezdomovců se obracelo na město, aby jim sehnalo náhradní bydlení. To jsme samozřejmě odmítli, protože tento objekt každý z nich obýval nezákonně,“ podotkl první náměstek prostějovského primátora Jiří Pospíšil.

Po ztrátě svých dalších „hnízd“ se bezdomovci rozutekli, ovšem kam, to zůstává otázkou. „Nemám pocit, že by se počet lidí bez domova přímo na ulici nějak rapidně zvýšil a nemám také poznatky o tom, že by na katastru města vznikala nějaká nová místa, kde by se bezdomovci shlukovali ve větším počtu, byť jen za účelem přespání,“ řekl Večerníku dnes již bývalý ředitel Městské policie Prostějov Jan Nagy.

Kam tedy všichni bezdomovci z Prostějova zmizeli? „Malá část z nich vyhledala služby našeho centra, jiní zůstali na ulici a přespávají, kde se jen dá. S nimi jsou ale v denním kontaktu naši terénní pracovníci. Podle všeho ale mnozí bezdomovci Prostějov opustili a vyskytují se teď v jiných městech, nejčastěji v Olomouci nebo Přerově,“ uvedl Jan Kalla, ředitel Azylového centra v Prostějově.

Poslední rok se ale zdá, že se bezdomovecká komunita v Prostějově rapidně zmenšila. Přesto je tato problematika stále žhavá a z města jen tak určitě nezmizí. „Vždy půjde o velký sociální problém, navíc ne každý takový člověk je ochoten vyhledat služby Azylového centra a raději skončí na ulici. Bezdomovci – ať už ve větším, či menším měřítku – se stávají terčem kritiky ostatních obyvatel. Málokdo si ale uvědomuje, že něco podobného se může stát každému z nás. Každému jednotlivému člověku, který se dostane do životních problémů je nutné pomoci, a je jedno, jestli takových lidí je deset, nebo sto,“ míní Alena Rašková, náměstkyně primátora Statutárního města Prostějov pro sociální oblast.