Už je tomu deset let, co proběhlo bagrování Podhradského rybníka v Plumlově. Jeho výsledkem mělo být zbavení této vodní plochy jedovatých sinic. To se z dlouhodobého hlediska nepodařilo. Bahno, které tehdy bylo za 23 milionů z rybníka odtěženo, skončilo na bývalé skládce na okraji Plumlova. A jelikož dosud tam leží, stal se z něj jistý STÍN MINULOSTI.

 

O navážení bahna na bývalou skládku na okraji Plumlova se ve své době hojně diskutovalo. Povodí Moravy od té doby platí za uložení nájem. Ročně jde o 42 000 korun, za deset let tedy do plumlovského rozpočtu přispělo částkou necelého půlmilionu. „Nájemní smlouva byla provizorně prodloužena do 30. června letošního roku. Jak se bude situace vyvíjet po tomto datu, zatím nebylo rozhodnuto. Je možné, že budou sedimenty odvezeny, budou využity na rekultivaci skládky či tam zůstanou, pouze bude uzavřena nová nájemní smlouva za jiných podmínek,“ prozradila Večerníku plumlovská starostka Gabriela Jančíková.

Bagrování Podhradského rybníka kýžený efekt nepřineslo, navzdory němu se v něm sinice každoročně pravidelně objevují. Nedlouho po vybagrování však na začátku vodní plochy vzniklo také tzv. litorální pásmo plné rostlin, jejichž kořeny vodu přitékající do rybníka čistí. Kromě řady druhů vodních rostlin se prostor stal azylem pro mnoho živočichů včetně obojživelníků a ptáků. Podobné pásmo mělo vzniknout i na začátku plumlovské přehrady. K tomu však ani po více jak deseti letech stále nedošlo.