Někým očekávané, někým vysmívané, dalšími prostě akceptované. Sčítání lidu, domů a bytů je po deseti letech zpět. I přes probíhající koronavirovou pandemii stát počítá s tím, že o půlnoci z pátku 26. na sobotu 27. března začne vše dle plánu.

Některé věci se však přece jen změní, jako například způsob vyptávání. V manuálu Českého statistického úřadu je jasně zdůrazněné, že tentokrát má statistická akce proběhnout v maximální možné míře on-line formou přes počítač nebo chytrý telefon. Zhruba ke třetině občanů ovšem budou muset dorazit komisaři až domů s papírovou verzí. Dle organizátorů to ale nebude epidemiologicky rizikové. Naopak množství dotazů na obyvatele České republiky pokleslo. Nově třeba úřad nebude zajímat vybavenost domácností. Upozorňujeme, že sčítání lidu je ze zákona povinné. Za neposkytnutí údajů hrozí pokuta až 10 000 korun. Organizátoři uklidňují, že nepůjde o nic složitého ani časově náročného, přitom ale odpovědi pomohou získat řadu cenných údajů, jež mohou být i impulsem některé věci zlepšit.

Ano, žádné ledničky, koupelny, auta nebo počítače. Statistici už nepotřebují zjišťovat majetkové poměry nebo dokonce zdravotní stav obyvatel. Během stopadesátileté historie moderního sčítání lidu v českých zemích se ale zjišťovalo i to, zda obyvatelé umí číst a psát nebo jak jsou vybavené jejich domácnosti.  V letošním sčítání se otázky týkají už jen těch údajů, které nelze zjistit z administrativních zdrojů. Statistiky tak například zajímá dojížďka do zaměstnání a do škol nebo faktické bydliště.

Aktuální sčítání zjišťuje vůbec až o polovinu méně údajů než před deseti lety, část dat totiž statistici získají z registrů. Formulář obsahuje například podstatné otázky na místo obvyklého pobytu. To je údaj důležitý zejména pro obce, aby věděly, kolik lidí v nich skutečně, a ne pouze papírově, žije. K organizaci veřejné dopravy a plánování dopravní infrastruktury jsou zase důležité údaje o dojíždění do práce či do školy. Pro plánování bytové politiky pak slouží údaje o tom, zda lidé bydlí v podnájmu nebo ve vlastním a jak početné jsou domácnosti v dané lokalitě.

„Sčítání lidu nejen přesně zachycuje aktuální stav společnosti, ale zároveň poskytuje i podklady pro odhad demografických a socioekonomických trendů v regionu. Pro firmy a živnostníky je tak unikátním zdrojem informací pro jejich podnikání, umožňuje jim dělat zásadní rozhodnutí na základě tvrdých a přesných dat,“ vysvětluje nutnost počínání předseda Českého statistického úřadu Marek Rojíček.

Účast na sčítání a s tím související vyplnění dotazníku je povinná pro všechny, kteří mají v Česku trvalý či přechodný aspoň 90denní pobyt nebo azyl.  „Vyplnění společné části sčítacího formuláře za byt a domácnost zabere asi deset minut a druhé části zhruba pět minut za jednu osobu,“ přiblížila mluvčí sčítání a někdejší oblíbená televizní moderátorka Jolana Voldánová. Nebude ale nutné, aby si elektronický formulář vypisoval každý sám. „To, co chceme zdůraznit, je, že lidé nemusí sečíst jen sebe, ale i další členy své domácnosti, případně další lidi, kteří je požádají o pomoc, protože třeba nemají přístup k informačním technologiím a nejsou v nich zběhlí,“ zdůraznil dále předseda ČSÚ.

Pokud však svůj formulář, ať už v jakékoli formě nevyplníte nebo ho nikdo nevyplní za vás, hrozí vám pokuta 10 tisíc korun. Za zneužití údajů ze sčítání pak může hrozit pokuta ve výši až 500 tisíc korun.

Samotné sčítání a publikace výsledků bude otázkou několika měsíců. Podle současného harmonogramu by sčítání mělo probíhat do konce roku 2021 a výsledky by pak byly zveřejněny začátkem roku 2022. Dle ujištění ČSÚ by neměly obsahovat žádné konkrétní osobní údaje.

Stejně jako v předchozím sčítání, které proběhlo v roce 2011, má být možné sčítat i elektronicky. Nově se však s elektronickou formou počítá jako se základní. Lidé se budou moci sečíst jednoduše a bezpečně přes internetové stránky www.scitani.cz. Zde najdete návod, informace o otázkách i podrobný návod ve formátu PDF. Zákonnou povinnost tak mohou snadno splnit z domova bez nutnosti kontaktu se sčítacím komisařem nebo návštěvy kontaktního místa sčítání. Kdo se nesečte online mezi 27. březnem a 9. dubnem, bude muset vyplnit listinný sčítací formulář, a to od 17. dubna do 11. května.

Informační podporu k nadcházejícímu sčítání a pomoc veřejnosti s vyplňováním sčítacích formulářů poskytuje již od 12. března Kontaktní centrum Sčítání 2021. Centrum je v provozu denně od 8.00 do 22.00 hodin, včetně sobot, nedělí i svátků na linkách 253 253 683 a 840 30 40 50. Na kontaktní centrum je také možné pokládat dotazy prostřednictvím e-mailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo chatu ve virtuální poradně Sčítání 2021. V provozu bude také chatbot a ptát se je možné i na Facebooku či Twitteru.

Sčítání na webu probíhá od 27. března do 9. dubna. Tištěný formulář získáte od sčítacího komisaře nebo na kterémkoliv kontaktním místě. Komisaři začínají s roznosem formulářů 17. dubna pouze těm, kteří se nepřihlásili ke sčítání online. Komisaři ohlásí datum a čas roznosu dopisem, který vhodí do schránky. Následně se dostaví v předem oznámeném termínu a vyčká na váš příchod před vaším domem. Termín doručení formuláře změnit nelze, ovšem komisař se vás pokusí zastihnout ještě jednou. Náhradní termín opět oznámí dopisem. Vyplněný formulář vložíte do přiložené obálky a odnesete na nejbližší kontaktní místo nebo do poštovní schránky České pošty. Podrobný návod na vyplnění formuláře najdete na webu sčítání. Tato část sčítání bude probíhat od 17. dubna do 11. května. Podle odhadů má sčítání lidu v roce 2021 přijít na 2,23 miliardy korun.

O co jde…

V termínech od 27. března do 11. května 2021 proběhne po deseti letech sčítání lidí, domů a bytů v České republice, které se koná pod záštitou Českého statistického úřadu a ve spolupráci s Českou poštou. Kdo všechno se sčítání lidu musí účastnit? Hrozí pokuty za neúčast? Jaké otázky čekat a které ne? Přinášíme vám podrobné informace.

Jak se sečíst...

Sečíst se lze zcela bezkontaktně prostřednictvím internetu, nebo pomocí listinného formuláře. Bezpečně, jednoduše a bez kontaktu se sčítacím komisařem se můžete sečíst online od 27. 3. do 9. 4., a to na www.scitani.cz nebo pomocí mobilní aplikace. Jde to odkudkoliv. Sečíst můžete nejen sebe, ale také celou rodinu. Pokud se nesečtete online, musíte od 17. 4 do 11. 5. vyplnit listinný sčítací formulář. Získáte ho spolu s odpovědní obálkou od sčítacího komisaře nebo na kontaktních místech sčítání. Vyplněný formulář v obálce odevzdáte na poště nebo vhodíte do poštovní schránky. 

Průběh sčítání...

Sčítání 2021 začíná o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021. Do 9. 4. 2021 má každý možnost sečíst se jednoduše a bezpečně online prostřednictvím elektronického sčítacího formuláře. Ten bude zveřejněn zde na stránce, nebo v mobilní aplikaci. Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost od 17. 4. do 11. 5. 2021 vyplnit a odevzdat listinný sčítací formulář. První výsledky Sčítání 2021 budou všem bezplatně k dispozici na přelomu let 2021 a  2022.

Přínos sčítání...

Sčítání 2021 je zdrojem unikátních informací o životě v naší zemi. Získaná data mohou pomoci při plánování opatření, aby se v Česku žilo lépe, například při řešení nedostatku volných bytů, nabídky vzdělávání v místech, kde chybějí potřebné profese, nebo zavedení vlakových a autobusových spojů. Pomáhají při zajištění kapacit ve zdravotnických zařízeních nebo školkách, při tvorbě protipovodňových opatření i hasičům při jejich zásazích.

Ochrana dat...

Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s příslušnými právními předpisy. Osoby, které se s údaji ze sčítání seznámí, jsou povinny zachovávat mlčenlivost. Jakékoli nakládání s daty je důsledně dokumentováno a osobní data po jejich zpracování podléhají kompletní anonymizaci, vymazání či zničení. Zveřejňovány budou pouze souhrnné statistické výsledky, a to takovým způsobem, že z nich nebude možné dovodit vztah ke konkrétním osobám.

 

Kdy budou výsledky...

Sčítání 2021 představuje cenný zdroj dat o životě v České republice. První výsledky budou zveřejněny na přelomu let 2021 a 2022. Další výstupy budou publikovány podle průběhu zpracování. Vše bude zdarma k dispozici v rámci nové internetové prezentace, která umožní sestavovat tabulky, grafy i mapy podle vlastních zadání. Statistický geoportál nabídne interaktivní mapy. Výsledky sčítání budou k dispozici také ve Veřejné databázi Českého statistického úřadu, včetně formátu otevřených dat.