Během uplynulé zimy to bylo často složité i pro ty, kteří se jinak pravidelně snažili v Prostějově pomoci lidem bez domova. Mnohé charitativní akce totiž musely být zrušeny kvůli vládním opatřením v době epidemie covid-19. Své by o tom mohla vyprávět předsedkyně Okrašlovacího spolku města Prostějova a náměstkyně primátora i uvolněná krajská zastupitelka Milada Sokolová. Právě ona zaštiťovala v předešlých pěti letech rozlévání polévek a rozdávání dalších pokrmů bezdomovcům před místním nádražím.

Právě tato charitativní akce se letos během ledna a února nemohla uskutečnit kvůli zákazu shromažďování většího počtu osob. „Určitě mě to hodně mrzí. Pro lidi bez domova a sociálně slabé je covidová doba také velmi obtížná. Na polévky docházeli také například sociálně slabí z domu v Kostelecké ulici,“ připomíná Sokolová, která se ovšem i bez této akce u místního nádraží snaží lidem v nouzi pomáhat.

„S lidmi bez domova je obecně složité udržovat pravidelný kontakt. S několika z nich, kteří v minulých letech pravidelně docházeli na polévky, ale v kontaktu přesto jsem a příležitostně jim pomáhám, například občasným nákupy. Podpořila jsem letos také sběrem ‚zavařovaček‘ aktivitu jiné skupiny distribuující jídlo bezdomovcům způsobem, který je na rozdíl od našich polévek přípustný i během letošních protiepidemických opatření. Byla jsem také v kontaktu s ředitelem Azylového centra panem Kallou, a dotazovala se, zda nepotřebují například dodat nějaké potraviny. Ale dozvěděla jsem se, že spolupracují s potravinovými bankami a přísun je dostatečný,“ konstatovala Milada Sokolová.

Podle jejího dalšího vyjádření se do pomoci bezdomovcům aktivně zapojuje také prostějovská radnice. „Město dělá podle mého názoru maximum možného. Dotacemi podporuje chod Azylového centra. Vybudovali jsme loni také nové kontejnerové bydlení za účelem navýšení kapacity azylového domu,“ uvedla náměstkyně primátora.