Hasíme požáry, ale též dezinfikujeme budovy. Vyprošťujeme u nehod, ale provozujeme i mobilní odběrové týmy. Zachraňujeme z nebezpečných situací lidi a zvířata, ale rovněž trasujeme rizikové kontakty. Celosvětová pandemie COVID-19 velmi ovlivnila za posledních 12 měsíců činnost hasičů. 

Kromě standardních zásahů přibylo mnoho nových úkolů a výzev, které musely sbory řešit. A to nejen v České republice, ale také v sousedním Polsku. Na základě dlouhodobé spolupráce příhraničních hasičských sborů se v úterý a ve středu konal unikátní workshop, díky němuž si čeští a polští hasiči předali na online videokonferenci zkušenosti, jak zvládat boj s koronavirem. Stěžejním tématem bylo především sdílení praktických postupů, jak zmírnit dopady pandemie v jednotlivých krajích. Diskutovala se také přeshraniční spolupráce v současných podmínkách a její fungování loni i letos. A že mezistátní pomoc je součástí běžné praxe, dokládá dnešní požár ve Vidnavě, kde zasahovali společně čeští a polští hasiči. Zástupci jednotlivých sborů se na závěr shodli, že spolupráce přes hranice bude pokračovat i nadále.

A jak konkrétně se hasiči podílejí na zmírnění dopadů pandemie v ČR?

Díky maximální flexibilitě zajišťujeme činnost mobilních odběrových týmů, pomáháme ve zdravotnických a sociálních zařízeních, rozvážíme tuny osobních ochranných prostředků, dekontaminujeme veřejné budovy, odběrové stany a další vybrané objekty, stavíme odběrové místa a zajišťujeme zázemí pro jejich zdravotnický personál, trasujeme společně s pracovníky hygienických stanic, v některých krajích pomáháme též v krematoriích. Také jsme vyráběli dezinfekci, provozovali jsme odběrová místa pro veřejnost, linku psychologické pomoci, zabezpečovali jsme zázemí na hranicích, repatriovali jsme české občany ze zahraničí. A jsme připraveni na další výzvy.

Dnešní videokonference navázala na úterní část workshopu, během níž si hasiči předávali informace a zkušenosti, jak zvládat pandemii uvnitř jednotlivých sborů, jaká režimová opatření byla přijata, aby byla udržena akceschopnost jednotek, a tak bylo zamezeno šíření koronaviru.

Dvoudenní workshop Přeshraniční spolupráce v podmínkách pandemie COVID-19 se konal v rámci projektu Bezpečné pohraničí, který je spolufinancovaný z prostředků EU v rámci programu Interreg V-A Česká republika – Polsko. Zapojeny jsou HZS Libereckého, Královehradeckého, Pardubického, Olomouckého, Moravskoslezského kraje a na straně polské pak sbory z Wrocławy, Opole a Katowic.

 

Zdroj:HZS Olomouckého kraje