Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo metodické doporučení k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022. Zápisy do 1. tříd na základních školách se po dohodě s řediteli budou řídit následujícími pravidly:

1. Zápisy budou probíhat bez osobní přítomnosti dětí ve škole!

2. Pro příjem žádostí o přijetí k povinné školní docházce se stanovuje dostatečně dlouhé období v rozmezí od 1. 4. 2021 do 23. 4. 2021.

3. Ředitelé škol preferují podání žádostí bez přítomnosti zákonných zástupců, což lze učinit datovou schránkou, emailem s ověřeným podpisem nebo zasláním poskytovatelem poštovních služeb.

4. Pro usnadnění podání žádostí byly stanoveny tři možné nástroje:

a) online vyplnění žádosti z webových stránek škol s generováním žádosti k tisku nebo odeslání (umožněno bude od 1. 4. 2021),

b) stažení žádosti z webové stránky školy a její vyplnění a zaslání,

c) osobní vyzvednutí formuláře žádosti anebo osobní podání ve škole. Z důvodu přijatých opatření proti šíření koronaviru je vhodné si telefonicky v době od 1. 4. do 23. 4. 2021 dohodnout termín a čas návštěvy školy, případně sledovat informace o možném předání žádosti na webových stránkách školy.

Datum a čas podání žádosti nemá vliv na rozhodnutí o přijetí. Obecně závazná vyhláška o spádových obvodech základních škol není tímto opatřením dotčena. Kritéria přijetí stanovuje ředitel školy.