Prostějovská radnice znovu podpoří podnikatele, kteří museli uzavřít provozovny kvůli protiepidemickým opatřením. Živnostníci a menší firmy mohou od města získat až 15 000 korun. Minulý týden o tom rozhodla Rada statutárního města Prostějova.

Magistrát chce peníze nabídnout osobám samostatně výdělečně činným a společnostem s obratem do dvou milionů korun ročně. „Město své podnikatele potřebuje. Řemeslníci, drobní prodejci a příslušníci dalších profesí k Prostějovu patří, proto jim znovu pomůžeme složité období přečkat,“ uvedl primátor František Jura (ANO 2011) s tím že v rozpočtu města je připravena částka 4,5 milionu korun.

Podnikatelé pomoc vítají. „Jsme velmi rádi, že vedení města Prostějova jde stejnou cestou pomoci jako v loňském roce. Velmi oceňujeme tento přístup k drobným podnikatelům v našem městě a snaze jim v této nelehké době v rámci možností pomoci,“ říká ředitelka Okresní hospodářské komory v Prostějově Helena Chalánková. Podle jejích slov je každá finanční pomoc nadějí, že se podnikatelům podaří překlenout potíže a v budoucnu zvonu otevřít své provozovny. „Touto cestou bychom rádi zástupcům vedení města za podnikatele poděkovali,“ dodává Chalánková.

Město Prostějov loni podporovalo podnikatele buď snížením nájemného z prostor, které patří městu, nebo finančně. Letos radnice podporu sjednotila a žadatelé, kteří splní příslušné podmínky, dostanou peníze přímo z rozpočtu.