Máme za sebou prvních sedm dní akce, která hlavně z hlediska dopravy vzbuzovala dlouho předem nemalé obavy. Při rekonstrukci Vrahovické ulice už vybraná firma stihla základní práce, především co se týká odfrézování starého asfaltového povrchu, ještě předtím pak Vodovody a kanalizace rekonstruovaly kanalizační síť pod povrchem vozovky.

Již týden trvající celková uzavírka Vrahovické ulice od křižovatky s Tovární ulicí až po kostel v Majakovského ulici však kupodivu nepřinesla očekávané dopravní komplikace. Jak si Večerník na vlastní „kola“ ověřil, na všech objízdných trasách panuje klid, a to dokonce v jindy vypjatých dopravních špičkách.

Jak bylo několikrát avizováno, v pondělí 22. března ráno byly nejen v okolí Vrahovické ulice rozmístěny dopravní značky upozorňující řidiče na celkovou uzavírku tolik frekventované komunikace. A hned během prvního dne se stavební dělníci pustili do práce. „Ve Vrahovické ulici pokračuje pokládka nové dešťové kanalizace v úseku mezi mosty přes Romži a Hloučelu. Ve středu pak započalo odstranění neboli obrus živičného povrchu v celém úseku první etapy rekonstrukce, to znamená od ZŠ v Majakovského ulici po ulici Tovární. Tyto práce budou pokračovat i v následujících dnech. V úseku od školy po most přes Romži jsou již odstraněny stávající silniční obruby, pokračuje se směrem k centru a v nejbližší době budou zahájeny práce na rekonstrukci mostu přes Romži. Co mám informaci od zhotovitele, tak stavba pokračuje přesně podle denních harmonogramů,“ ujistil Večerník Jiří Rozehnal, náměstek primátora Statutárního města Prostějova, v jehož pracovní gesci jsou stavební investice.

Na rozdíl od původních prognóz a také obav však během prvního týdne nepřinesla uzavírka Vrahovické ulice žádné dopravní komplikace. „K dopravním problémům naštěstí opravdu nedošlo, práce probíhají v klidu a stejně tak se chovají i řidiči. Za tohle bych chtěla moc občanům poděkovat, zejména těm Vrahovickým. Pro mnohé z nich přinesla uzavírka určité problémy a musí nyní změnit svoje zažité návyky. Například byli nuceni přeparkovat desítky aut z tohoto prostoru, cestou do práce musí volit mnohem delší trasu ti, kteří jezdí autobusem, protože si musí dočasně zvykat na vzdálenější zastávku a také delší jízdu do města. Během prvního týdne jsem však nezaznamenala ani jednou, že by si někdo na něco stěžoval,“ podotkla náměstkyně prostějovského primátora Alena Rašková.

Stejně jako Večerník si politička zodpovědná za dopravu v Prostějově myslí, že absence dopravních komplikací může souviset se skutečností, že vzhledem k lockdownu nevyjíždí z domovů tolik řidičů. „Určitě to tak být může, i když krásné počasí vylákalo do ulic víc lidí i aut. Ono taky protiepidemická omezení už trvají dlouho a nejde všechny akce či pracovní povinnosti donekonečna odkládat,“ uvedla Rašková.

Večerník během uplynulého týdne zaznamenal pouze jedinou stížnosti, a to v úterý, kdy jeden z čtenářů upozornil na nedostatečné dopravní značení, které s předstihem, především ve směru od centra Prostějova, upozorňuje na uzavírku Vrahovické ulice i objízdné trasy. „Objížďky vyznačovala firma, která rekonstrukci dělá, a první dny mohlo dojít k nedostatkům. Naši pracovníci byli značení kontrolovat, vychytávali chybičky, tak snad už je nyní vše v pořádku. Objízdné trasy byly navíc zveřejněny v Radničních listech, ve Večerníku, jsou vyvěšeny v obchodech a jsou oznámeny také na internetových stránkách města. Ale první dny samozřejmě jezdíme všichni automaticky po paměti a pak nás najednou zaskočí, že to dál nejde. Nicméně doufám, že si vše už teď sedlo. Občany bych chtěla poprosit, pokud se ještě něco chybného objeví, aby dali vědět. A znovu děkuji za trpělivost a pochopení,“ posílá vzkaz Prostějovanům náměstkyně primátora.

Snad k jediným a mírným komplikacím na objízdných trasách dochází na té, která vede Říční ulicí přes takzvanou „myší díru“. Tato komunikace je natolik úzká, že je pro řidiče často tvrdým oříškem vyhnout se zde protijedoucím vozidlům. Přitom rozšíření této vozovky má už město dávno v plánu. Je tedy jen škoda, že k tomu nedošlo ještě před rekonstrukcí Vrahovické ulice.

„Rekonstrukce vozovky ulice Říční v úseku od železničního přejezdu po křižovatku s ulicí Tovární bylo naplánováno, stavebně povoleno a připraveno i v rozpočtu na tento rok. Vzhledem k opravám ve Vrahovické ulici od 15. března do 31. prosince a nutnosti po celou dobu prací zachovat jedinou objízdnou trasu do této části Vrahovic byla tato akce odložena na příští rok,“ informoval náměstek prostějovského primátora Jiří Rozehnal. „V této lokalitě se připravuje rovněž revitalizace pivovarského rybníčku včetně parčíku, revitalizace Sídliště Svornosti i rozšíření železničního přejezdu u ´myší díry´. A také nová cyklostezka a stezka pro pěší, které budou situované mimo těleso silnice pod dálničním mostem,“ přidal náměstek další novinky.

Večerník během uplynulého týdne zjistil ještě jednu skutečnost, která je zejména pro zdejší občany podstatná. Během uzavírky jsou totiž stále otevřeny všechny obchody či jiné prodejny ve Vrahovické ulici, v plném provozu je také pošta v Domě služeb. „Máme hodně zákazníků, kteří k nám chodí pěšky, takže dokud budou chodit, nevidíme důvod, proč obchod uzavírat. Ostatně i řidiči jedoucí od Prostějova se na naše parkoviště před prodejnou zatím ještě pořád dostanou,“ sdělila nám jedna z prodavaček Potravin Bala ve Vrahovické ulici.

 

2021 10 strana 15