Do sporu města a některých opozičních politiků o zdravotní nezávadnost postřiků proti koronaviru v prostějovských mateřských a základních školách se vložil soudní znalec v oboru chemie se specializací na průmyslovou toxikologii Vladimír Procházka. Podle jeho znaleckého posudku přípravek nemůže vyvolávat rakovinu. Expert považuje celý problém doslova za „irelevantní“.

 

Znalecký posudek přichází v době, kdy magistrát kvůli obavám rodičů další nástřik ve školách a školkách pozastavil. Primátor Statutárního města Prostějov rozhodnutí zdůvodnil nikoliv obavami o zdravotní nezávadnost použité látky, ale znepokojením rodičů, proti jejichž vůli nemá smysl v dané akci pokračovat. „Město by nikdy nepřipustilo aplikaci látky, která by nebyla v minulosti opakovaně prověřena. Nicméně rodiče prostějovských dětí se staly obětí dezinformací, proti kterým je velmi těžké bojovat,“ konstatoval František Jura (ANO 2011).

Posudek soudního znalce je jednoznačný. „Směs Smartcoat nemůže být v žádném případě hodnocena jako karcinogenní,“ uvádí v úředním dokumentu autor Vladimír Procházka, který při své práci využil dalších 10 písemných materiálů vztahujících se k dané problematice. V jiné části třístránkového posudku konstatuje, že při dodržování předpisů výrobcem nemůže dojít k poškození zdraví lidí. Procházka zároveň vyvrací spekulace o neúčinnosti prostředku při nedostatku ultrafialového záření.

Zcela jednoznačně se k celé věci staví také firma, která přípravek aplikovala. „Dodnes nechápu jednání senátorky Chalánkové, která bez sebemenší znalosti produktu neváhala veřejně rozpoutat mezi rodiči dětí značnou paniku a k dnešnímu dni nebyla schopná doložit jediný dokument, který by jasně prokázal nežádoucí účinky tohoto aplikovaného produktu,“ říká jednatel společnosti Vederia Solutions Petr Smékal.

A kritiku zaměřuje také přímo na konkrétního člena zastupitelstva. „Také nerozumím ani přístupu opozičního zastupitele pana Matyáška, který jako jediný opoziční zastupitel neprojevil sebemenší zájem s námi v dané věci komunikovat a neustále ve svých vyjádřeních udržoval veřejnost ve velkém napětí. Zcela neopodstatněně a nevybíravým způsobem se vyjadřoval o údajných karcinogenech ve školách a školkách, kdy si neváhal jako ‚rukojmí‘ vzít zdraví našich dětí,“ dodává Smékal.