Za sběr separovaného papíru vypsalo vedení magistrátu finanční odměny. Radní na své poslední schůzi odsouhlasili ceny za účast v soutěži ve sběru papíru. Soutěž je vyhlášena pro školní rok 2020/2021. Jejím účelem je vychovávat děti ke třídění odpadů, školy touto formou získají pak finanční prostředky na jejich činnost.

„Do soutěže se v letošním roce přihlásilo devět škol, dvě mateřské a sedm základních. Soutěž probíhá opět ve dvou kolech. První kolo proběhlo ve druhé polovině loňského roku od září do prosince, kdy děti sesbíraly 20,62 tuny papíru. Druhé právě probíhá od ledna do května. Rodiče a žáci mohou separovaný papír odevzdávat přímo v sídle společnosti FCC Prostějov,“ uvedl první náměstek prostějovského primátora Jiří Pospíšil s tím, že finanční odměny jsou vypsány jak pro školy, tak pro nejlepších deset žáků z každé školy či mateřinky.

Mnozí budou odměněni i dárkovými poukazy. „Je třeba zdůraznit, že v loňském roce odevzdali žáci při sběrové soutěži 135,902 tuny papíru, který tak neskončil ve směsném odpadu, ale byl využit k další recyklaci. Za to jim všem patří velké poděkování,“ doplnil Pospíšil.

Společnost FCC Prostějov nabízela školám do konce roku 2019 výkupní cenu papíru 0,50 koruny za jeden kilogram. Od 01. ledna 2020 už výkupní cenu papíru nenabízí, jelikož v celé republice došlo k nepříznivému vývoji výkupních cen separovaného papíru. Svoz, vážení a nakládku mají školy nadále zdarma.

ceny pro vítězné čtyři školy

1. cena            15 000 Kč

2. cena            12 000 Kč

3. cena            9 000 Kč

4. cena            5 500 Kč

Celkem           41 500 Kč