Objekty v majetku města postupně přechází na ekologickou politiku. Po Sportcentru a budově magistrátu ve Školní ulici je teď na řadě mateřinka na Husově náměstí. Školku čeká oprava sociálek, a to je podle radních ten nejvhodnější čas k ekologickým úpravám.

 

V projektové dokumentaci je proto zpracováno využití dešťové vody pro splachování toalet. „Vody je stále nedostatek, a proto postupně u městských budov zavádíme opatření, která by této situaci čelila. Zmíněný projekt řeší možnost likvidace srážkových vod ze střechy školky, a to částečně formou využití ke splachování toalet a k zálivce trávníku mezi školními pavilony a částečně formou vsakování. V podzemí vybudujeme akumulační nádrž a opravíme vnitřní rozvody kanalizace a vodoinstalace v objektu pavilonu A2 mateřské školky,“ nastínil budoucí práce primátor František Jura (ANO 2011).

Celkové náklady projektu jsou stanoveny ve výši 4,1 milionu korun a realizace projektu má proběhnout v letošním roce. „Pochopitelně využijeme možnost šance na získání dotační podpory z Operačního programu Životní prostředí, která je poskytována až do výše pětaosmdesáti procent uznatelných výdajů projektu. To znamená, že za předpokladu uznatelnosti nákladů by případná dotace mohla činit až téměř 2,8 milionu korun,“ vyčíslil primátor.