V loňském roce magistrát investoval tři miliony korun do zásadních rekonstrukcí chodníků v Prostějově. Nový háv dostaly komunikace pro pěší v ulicích Kotěrova, Nerudova, Pod Kosířem a v dalších lokalitách.

Pro velmi nutné opravy nyní konšelé rozhodli o navýšení potřebných investic o další jeden milion korun. Jakmile to počasí dovolí, na zbrusu nové cesty se mohou těšit obyvatelé dalších sedmi prostějovských ulic. První náměstek primátora Jiří Pospíšil je rád za milionový bonus, zároveň si je ale vědom, že peněz na opravy by bylo ve skutečnosti potřeba daleko víc.

Radní po svém jednání v úterý 9. března dali zelenou letošnímu plánu oprav. Z chodníků by tak měly zmizet vyviklané a rozbité dlaždice, popraskaný asfalt a podobné závady. „K celoplošným opravám byly vybrány chodníky, které jsou ve špatném stavu a jsou z původní staré dlažby formátu třicet krát třicet centimetrů nebo z litého asfaltu,“ prozradil Jiří Pospíšil, první náměstek primátora Statutárního města Prostějov.

U navrhovaných chodníků byl také současně posouzen jejich dopravní význam a frekvence pohybu chodců. „Dále bylo řešeno propojení již opravených chodníků a pokračování oprav z roku 2020 nebo návaznost na realizované investiční akce města,“ pokračoval Pospíšil s tím, že na celoplošné opravy chodníků půjdou 4 miliony korun včetně DPH. Oproti loňskému roku tak magistrát investuje o celý milion korun víc. „Jsem rád, že rada města rozhodla finanční prostředky na opravy chodníků navýšit, protože na tyto opravy není peněz nikdy dost,“ konstatoval náměstek prostějovského primátora.

Seznam navrhovaných chodníků byl konzultován se správci inženýrských sítí, což jsou Vodovody a kanalizace Prostějov, Innogy Energie, EG.D a další tak, aby nedošlo k opravě chodníků v lokalitě, kde je plánovaná investiční akce, případně výkopové práce správců inženýrských sítí. Právě toto byl problém minulých let, kdy magistrát nově zrekonstruoval chodníky a tyto nebo další společnosti je pak znovu rozkopaly. Například k uložení internetového vedení.

„Jak již bylo uvedeno, s většinou firem konzultujeme jejich investiční akce a musím říci, že s firmami jako je E-ON nebo plynárny nacházíme v posledních letech shodu a daří se nám plánovat opravy tak, aby nedocházelo k následnému rozkopání opravených chodníků. Problém nastává s některými firmami, které například pokládají optické kabely. Všechny nás mrzí, že opravíme chodník a za nějaký čas přijde firma, která jej rozkope, položí optické kabely, chodník zapraví a následně za nějaký týden či měsíc přijde firma druhá a opět vše rozkope. Ze zákona jim to ale musíme umožnit. Chtěli bychom ovšem, abychom se domluvili všichni zúčastnění, protože v konečném důsledku by plánované investiční akce firem a opravy chodníků ze strany města byly výhodné pro všechny. Na mysli mám především nižší finanční náklady,“ uvedl k této problematice Jiří Pospíšil a vlastně tak částečně předběhl v odpovědi i další otázku Večerníku, podle jakého klíče město vybírá chodníky, které potřebují rekonstrukci. „Výběr se dělá na základě frekventovanosti a stavu. V první řadě se samozřejmě opravují chodníky, které jsou nejfrekventovanější, tedy ty, kde je největší pohyb občanů. Samotná volba záleží na jednání se správci nebo vlastníky inženýrských sítí, protože se snažíme plánovat opravy i v návaznosti na jejich budování. Správci sítí mají také své plány, proto je naší snahou, abychom rekonstrukce prováděli společně a nedocházelo tak k rozkopání inovovaných chodníků,“ vysvětlil první náměstek primátora, jehož se Večerník ještě zeptal, zda má město poznatky o tom, že i další chodníky, mimo těch už naplánovaných, si v brzké době rovněž vyžádají nákladnou opravu? „Samozřejmě monitorujeme chodníky na území celého města a v průběhu roku již připravujeme seznam pro rok příští,“ uzavřel toto téma Jiří Pospíšil.

rekonstrukce chodníků v prostějově v roce 2021

ulice                           celková plocha (v m2)          cena s DPH (v Kč)

A. Fišárka                   200                                         350 000

Jungmannova             220                                         300 000

Pod Kosířem              320                                         440 000

Újezd                          300                                         360 000

Dr. Horáka                 210                                         300 000

Lužická                      530                                         800 000

Dolní                          1 050                                      1 350 000

Finanční rezerva                                                        100 000

Zdroj: Magistrát města Prostějova