Dostatek vody v korytu říčky Romže svědčí pstruhům, kterých je ve vodě v průtoku Vrahovicemi značné množství. A tato skutečnost přináší radost místním lidem.

„Tolik pstruhů jsem tu ještě neviděla, a co mi je let! Většinou jsou mladí, takže zřejmě je sem rybáři vysadili nedávno. Chodím je s vnoučaty tu a tam krmit, nejraději mají rohlíky,“ svěřila se Večerníku seniorka z Vrahovic.