Pouhý den po mimořádné schůzi zastupitelstva města zasednou k jednacímu stolu také prostějovští konšelé. Jednání Rady statutárního města Prostějova se uskuteční ve čtvrtek 8. dubna od desáté hodiny.

Radní mají na programu na čtyři desítky bodů, kromě jiných i diskuse o návrzích nových jmen ulic v Prostějově. Hned po zahájení schůze budou schvalovat výroční zprávu Domovní správy Prostějov za rok 2020. „Dále nás čeká projednání otázek okolo veřejných zakázek, zabývat se budeme městskou vyhláškou o nočním klidu, schvalovat se budou finanční výpomoci provozovatelům živností ke zmírnění dopadů krizových opatření za dobu pandemie covid-19 a diskutovat budeme také nad problematikou školství, kultury i občanských záležitostí,“ nastínil František Jura (ANO 2011), primátor Statutárního města Prostějov. Radu čekají také schvalovací procesy v otázkách stavebních investic. „Projednávat budeme například rozpočtová opatření na dokončení výstavby šaten u zimního stadionu, na návštěvnické centrum v Kolářových sadech, na stacionární měření rychlosti vozidel ve městě a mnohá další,“ uvedl pro příklad také Jiří Rozehnal (ANO 2011), náměstek prostějovského primátora. Na pořadu jednání jsou jako vždy také majetkoprávní záležitosti města a návrhy na pojmenování dalších nových ulic v Prostějově.