Je to skutečně s podivem. Plocha v majetku města srovnatelná s výměrou náměstí T. G. Masaryka. Sousedství krásné botanické zahrady. Vzrostlé stromy a spousta další zeleně. Rozlehlý prostor ležící mezi sídlištěm Šárka a největší školou v Prostějově. A přesto pozemky po zbořených jezdeckých kasárnách stále leží ladem a pro veřejnost jsou oficiálně nepřístupné.

Magistrát nyní udělal krok k tomu, aby se s dnes nevábným prostorem konečně začalo něco dít a do budoucího využití prostoru se rozhodl více zapojit obyvatele, když vyhlásil anketu.

Už pět let jsou pozemky po bývalých jezdeckých kasárnách nevyužité. Samotné budovy nechalo bývalé vedení města v roce 2016 strhnout. Na jejich místě však dosud nic nevzniklo a zatím nebyl uveřejněn ani projekt, podle kterého by se proměna místa měla realizovat.

V souvislosti s plochou po jezdeckých kasárnách se v minulosti hovořilo o výstavbě nového kulturního sálu a později domu se sociálním bydlením. První padlo kvůli problémům se společností Manthellan, která řadu let nebyla schopna rozjet slibovanou výstavbu nového obchodního centra, přičemž nebyl jasný její postoj k povinnosti postavit nový kulturní sál nahrazující stávající Společenský dům v Komenského ulici.

Rovněž výstavba nového sociálního bydlení v sobě skrývala velká rizika. Kromě vysokých nákladů na případnou opravu rozlehlého a totálně zchátralého objektu s nevyhovujícími dispozicemi pro moderní bydlení zde existuje i problém se složením obyvatel sousedního „Parlamentu“ v ulici Šárka. Pokud by zde vyrostl nový dům s obdobným účelem, mohlo by to vést k vytvoření sociálně vyloučené lokality. 

Jednoznačně nejlepší možností pro využití celého prostoru se tak dlouhodobě jeví vytvoření centrálního parku. Ostatně počítá se i zástavbou po jeho obvodu. Jak by vše mělo vypadat? Magistrát chce vypsat architektonickou soutěž, které aktuálně předchází anketa mezi obyvateli Prostějova. V té lidé mohou odpovídat na otázky, co jim v souvislosti s kasárnami nejvíce vadí, jaké jsou jejich představy o řešení plánovaného parku a co vše by v něm chtěli najít.

„Rozhodli jsme se pro naše město zajistit nejlepší možný návrh řešení tohoto území formou veřejné architektonické soutěže. Rámcovým zadáním je urbanisticko-krajinářské řešení se založením nového centrálního parku obklopeného bytovou výstavbou,“ prozradil Jiří Rozehnal (ANO 2011), náměstek primátora Statutárního města Prostějov.

Dotazník pro občany obsahuje celkem osm položek k vyplnění, je anonymní a v elektronické verzi je možné jej stáhnout na odkazu bit.ly/jezdecka. Jeho prostřednictvím je možné svůj názor vyjádřit do konce dubna. Přístupný je na internetových stránkách města www.prostejov.eu.

Odpovědi by se měly stát jedním z východisek pro připravovanou architektonickou soutěž. „Váš názor je pro nás důležitý, odpovědi je možné vyplnit do třicátého dubna. Za všechny podněty děkujeme,“ vzkázuje náměstek prostějovského primátora Jiří Rozehnal (ANO 2011).

 

jak šel čas s jezdeckými kasárnami...

* 1891             byly založeny jako náhrada za staré kasárny, které stály

na náměstí T. G. Masaryka v místech dnešní radnice

* 1918–1938   působila zde část 6. jezdeckého pluku

* 1969             přesídlil sem vojenský útvar 3412, který se specializoval na radiolokaci

* 1996             VÚ 3412 byl přesunut do Přerova, od té doby začaly budovy pustnout

* 2004             celý již notně zchátralý areál získalo město Prostějov

* 2008             jedna z budov vyhořela, zapálili ji bezdomovci, kteří ji dlouhodobě obývali

* 2016             hlavní budova byla zbourána, od té doby pozemky leží ladem