Den po mimořádné schůzi zastupitelstva města zasednou k jednacímu stolu také prostějovští konšelé. Jednání Rady statutárního města Prostějova se uskuteční ve čtvrtek 8. dubna od desáté hodiny dopolední. Radní mají na programu na čtyři desítky bodů, kromě jiných i diskuse o návrzích nových jmen ulic v Prostějově.

Hned po zahájení schůze budou radní schvalovat výroční zprávu Domovní správy Prostějov za rok 2020. „Dále nás čeká projednání otázek okolo veřejných zakázek, zabývat se budeme městskou vyhláškou o nočním klidu, schvalovat se budou finanční výpomoci provozovatelům živností ke zmírnění dopadů krizových opatření za dobu pandemie covid-19 a diskutovat budeme také nad problematikou školství, kultury i občanských záležitostí,“ nastínil primátor Prostějova František Jura. Radní čekají také schvalovací procesy v otázkách stavebních investic. „Projednávat budeme například rozpočtová opatření na dokončení výstavby šaten u zimního stadionu, na návštěvnické centrum v Kolářových sadech, na stacionární měření rychlosti vozidel ve městě a mnohá další,“ uvedl pro příklad také Jiří Rozehnal, náměstek primátora.

Na pořadu jednání jsou jako vždy také majetkoprávní záležitosti města. „Zabývat se budeme prodeji pozemků, ale i jejich výpůjčkou nebo pronájmy,“ sdělil první náměstek primátora Jiří Pospíšil s dodatkem, že radní se budou ve čtvrtek zabývat rovněž návrhy na pojmenování dalších nových ulic v Prostějově.

Večerník v příštím vydání přinese podrobné zpravodajství o výsledcích jednání rady města.

 

 

 

 

 

IR