Určitě to máme ještě v živé paměti a obzvláště rodiče dětí, které navštěvují mateřské a základní školy v Prostějově. V první polovině února začalo město s nástřiky interiérů prostějovských škol i mateřinek.

Nástřiky chemickou látkou Smartcoat zabezpečovala firma Vederia Solutions. Po prvních dnech realizace tohoto protikoronavirového opatření se však zvláště v řadách rodičů dětí zvedla obrovská hysterie. Vyvolala ji senátorka Jitka Chalánková společně s některými opozičními zastupiteli. Ti začali tvrdit, že nástřiková látka je karcinogenní a tím je celý proces pro děti zdravotně velice nebezpečný. Nyní má magistrát opravdový důkaz, že tomu tak v žádném případě není!

Prostějovský primátor František Jura svolal na úterý 30. března mimořádnou tiskovou konferenci. A téma? Také velice mimořádné, které nedávno vzbudilo mezi veřejností obrovský rozruch. Nástřiky interiérů základních škol a mateřinek chemickou látkou Smartcoat. Ty magistrát zastavil, protože senátorka Jitka Chalánková a někteří opoziční zastupitelé spustili poplach, když tvrdili, že ochranný nástřik proti covid-19 obsahuje karcinogeny. Zastavení nástřiků pak potvrdilo i zastupitelstvo na svém jednání 23. února usnesením, že vedení města bude žádat odborníky o specifikované vyjádření, zda látka používaná k nástřikům ve školách společností Vederia Solutions je opravdu zdraví nebezpečná. A posudek, který zcela vyvrací tvrzení senátorky Chalánkové i zastupitelů Matyáška, Ošťádala a dalších, je na světě!

Do sporu vedení města a některých opozičních politiků o zdravotní nezávadnost postřiků proti koronaviru v prostějovských mateřských a základních školách se vložil soudní znalec v oboru chemie se specializací na průmyslovou toxikologii Vladimír Procházka. Podle jeho znaleckého posudku přípravek nemůže vyvolávat rakovinu. Procházka celý problém považuje doslova za „irelevantní“. Posudek soudního znalce je jednoznačný.

„Směs Smartcoat nemůže být v žádném případě hodnocena jako karcinogenní,“ uvádí v úředním dokumentu autor Vladimír Procházka, který při své práci využil dalších deset písemných materiálů vztahujících se k dané problematice. V jiné části třístránkového posudku konstatuje, že při dodržování předpisů výrobcem nemůže dojít k poškození zdraví lidí. Procházka zároveň vyvrací spekulace o neúčinnosti prostředku při nedostatku ultrafialového záření.

Tento znalecký posudek přichází v době, kdy magistrát kvůli obavám rodičů další nástřik ve školách a školkách pozastavil. Primátor František Jura rozhodnutí zdůvodnil nikoliv obavami o zdravotní nezávadnost použité látky, ale znepokojením rodičů, proti jejichž vůli nemá smysl v celé akci pokračovat. „Město by nikdy nepřipustilo aplikaci látky, která by nebyla v minulosti opakovaně prověřena. Nicméně rodiče prostějovských dětí se stali obětí dezinformací, proti kterým je velmi těžké bojovat,“ konstatoval první muž radnice, který minulé úterý informoval o posudku soudního znalce novináře na mimořádné tiskové konferenci. „Máme v rukou odborné vyjádření soudního znalce, který potvrdil, že nástřiky obsahují naprosto nezávadné a zdraví neškodné látky. Trvám na tom, že kvůli nesmyslným poplašným zprávám z úst veřejně činných činitelů byla veřejnost, a hlavně rodiče dětí, uvedeni v omyl. Je až neuvěřitelné, že ústavní činitel a někteří prostějovští zastupitelé argumentují nepravdami a opírají se o vyjádření rádoby odborníků. Už si ale neověřují, že lži o údajné škodlivosti přípravku šíří ti, kteří vlastní konkurenční firmy od té, která nástřiky zajišťuje pro Prostějov. Navíc tito veřejní činitelé stále a všude tvrdí, že chceme otrávit naše děti! Jsem z toho v šoku a uvažuji o dalších krocích, samozřejmě včetně těch právních,“ nechal se slyšet primátor Statutárního města Prostějov.

Žaloby nevyloučil ani Petr Smékal, jednatel společnosti Vederia Solutions, která nástřiky ve školách a školkách začala provádět a kvůli vyvolané hysterii je musela přerušit. „Dodnes nechápu jednání paní senátorky Chalánkové, která bez sebemenší znalosti produktu neváhala veřejně rozpoutat mezi rodiči dětí značnou paniku a k dnešnímu dni nebyla schopná doložit jediný dokument, který by jasně prokázal nežádoucí účinky tohoto aplikovaného produktu. Také nerozumím ani přístupu opozičního zastupitele pana Matyáška, který jako jediný opoziční zastupitel neprojevil sebemenší zájem s námi v dané věci komunikovat a neustále ve svých vyjádřeních udržoval veřejnost ve velkém napětí. Zcela neopodstatněně a nevybíravým způsobem se vyjadřoval o údajných karcinogenech ve školách a školkách, kdy si neváhal jako ‚rukojmí‘ vzít zdraví našich dětí,“ řekl Petr Smékal, kterého se Večerník zeptal, zda uvažuje o žalobách na ty, kteří paniku a hysterii způsobili? „Zatím zjišťujeme, v jaké výši jsme utrpěli finanční škody. A nejde jen o Prostějov. Po těch lžích, co se tady šířily, jsme ztratili i některé zakázky v jiných městech,“ sdělil Smékal.

Večerník v minulém týdnu oslovil také senátorku za Prostějovsko, Kojetínsko a Tovačovsko se žádostí, aby se k novému posudku soudního znalce vyjádřila. „Stále jsme ve stejné situaci. Vzhledem k tomu, že mi pan primátor neposkytl adekvátní odpovědi na mé otázky, poslala jsem mu druhý dopis. Očekávám, že mi poskytne odpovědi a bude i touto cestou řádně informovat občany. Dodávám, že jsem pana Juru pozvala na schůzku do své senátorské kanceláře v Praze. Ve svých dřívějších výrocích a argumentech o případné škodlivosti nástřiků jsem se opírala o stanoviska expertů. Z tohoto pohledu je třeba jednoznačně pana primátora Juru pochválit za zastavení celé akce,“ odepsala na dotazy Večerníku senátorka Jitka Chalánková. 

Zda se nástřiky v mateřinkách a na základních školách znovu obnoví, není zatím jasné. „O vyjádření soudního znalce budu informovat předsedy politických klubů v zastupitelstvu, jak jsem dříve slíbil. Pak se rozhodne o dalším osudu ochranných proticovidových nástřiků,“ prozradil v úterý dopoledne primátor Jura.

Magistrát si vyžádal i stanovisko KHS

Ve čtvrtek 1. dubna proběhla schůzka mezi prostějovským primátorem Františkem Jurou a předsedy všech politických klubů zastupitelstva. „Kolegy a kolegyně jsem podrobně informoval o posudku soudního znalce. Abychom do celé kauzy vnesli ještě větší jasno a uklidnili všechny rodiče, vyhověl jsem přání zastupitelů, a navíc jsem požádal jménem města o jedno odborné stanovisko, a to konkrétně Krajskou hygienickou stanici v Olomouci. Jakmile budeme mít vyjádření k dispozici, budeme dále jednat o možnosti pokračovat v nástřicích na školách,“ sdělil exkluzivně Večerníku první muž Prostějova František Jura.