V rámci přísných protiepidemických opatření budou radní statutárního města Prostějova jednat o důležitých otázkách našeho města už toto úterý. Na programu jednání mají konšelé přes pět desítek bodů včetně diskusí o rozpočtových opatřeních, nových vyhláškách, dotacích do sportu, investičních akcích a dalších. Zasedání rady města se koná od 10.00 hodin v obřadní síní radnice.

 

Jedním z prvních bodů programu schůze je schválení výjimky z vyhlášky města o pití alkoholu na veřejnosti, konkrétně při průběhu akcí Prostějovské zimy na náměstí T. G. Masaryka. „Dále budeme projednávat obsah zadávacího řízení na novostavbu objektu Ekocentra Iris na Husově náměstí, řešit budeme změny ve smlouvě o centrálním pojištění městského majetku a také změny ve smlouvě o provedení díla na energeticky úsporná opatření domu v ulici Marie Pujmanové ve Vrahovicích. Probírat budeme záležitosti finančního odboru nebo také návrh vyhlášky o nočním klidu na rok 2021,“ sdělil primátor Prostějova František Jura. 

Po projednání záležitostí školského odboru se pak konšelé zaměří na aktualizaci programu regenerace městské památkové zóny či na rekonstrukci a rozšíření městského hřbitova v Prostějově. V programu radních nechybí majetkoprávní záležitosti města a zabývat se budou také žádostmi o snížení nájemného v nebytových prostorách. „Na závěr budeme diskutovat o přípravách listopadového jednání zastupitelstva,“ doplnil ještě primátor Jura.