Přestože na programu jednání bylo pouhých devět bodů, mimořádná schůze prostějovského zastupitelstva se ve středu protáhla na čtyři a půl hodiny. Jednání vrcholného orgánu města, které primátor František Jura (ANO) svolal mimo rámec řádných zasedání, se uskutečnilo v hale Sportcentra DDM v Olympijské ulici.

Mimořádné jednání zastupitelstva svolal primátor Jura hlavně kvůli žádostem o dotace na investiční akce města, u kterých radní tlačil termín jejich podání. Zastupitelé všechny dotační záležitosti projednali hodně rychle a schválili je během několika minut, ovšem dvě dvouhodinové diskuze vyvolala zásadnější témata. Ostrá slova padala po úmyslu radních neprodávat pozemky občanům před jejich rodinnými domy, kde si chtěji zřídit parkovací plochy. Ještě větší emoce však provázely diskuze o ochranných nástřicích v prostějovských školách a mateřinkách proti covidu-19. Ovšem přestože radní předložili zastupitelům posudek soudního znalce o nezávadnosti chemické látky obsahující oxid titaničitý, nástřiky jsou i nadále zastaveny.