Jarní úklid proběhne v Prostějově stejně jako obvykle v měsíci dubnu. Zahájen bude dnes, tj. v úterý 6. dubna 2021. Počínaje tímto dnem jsou po městě rozmisťovány velkoobjemové kontejnery v termínech níže uvedeného seznamu.

 

Stejně jako každý rok se odpad třídí na velkoobjemový (jedná se o odpad z domácností, který je rozměrný a není možno ho umístit do popelnic (např. koberce, linolea, starý nábytek) a biologický (odpad ze zahrad).

Kontejnery jsou na místě vždy v určený den od 15.00 hodin do naplnění, nejdéle však do 18.00 hodin. Naplňování každého kontejneru odpadem bude sledováno a třídění odpadu kontrolováno pověřeným pracovníkem svozové společnosti FCC Prostějov, jelikož jsou určeny pouze pro velkoobjemový a zahradní odpad. Do těchto van není možné odkládat odpad nebezpečný (barvy, ředidla, akumulátorové baterie, pneumatiky) a žádný průmyslový nebo živnostenský odpad. Dále není povoleno dávat do kontejnerů větší množství inertního odpadu (rumisko, hlína).

pondělí 12. dubna

Fanderlíkova – u Sezaka * Fanderlíkova-školka * Kpt. O. Jaroše * Za veledromem naproti č.8

úterý 13. dubna

Šárka – Spitznerova * Dolní-parkoviště u věžáků č. 26 * Jezdecká - Puškinova * Husovo nám.-u školy

středa 14. dubna

Arbesovo nám. * sídl. E. Beneše – Květná –Sportovní * V. Nezvala * nám. Spojenců

čtvrtek 15. dubna

Trávnická-střed * Švabinského * Havlíčkova 43 * Joštovo nám.

pátek 16. dubna

Dobrovského – Tylova * Libušínka * Dobrovského-parkoviště za obchodem * Vodní - Mlýnská

Informace o odvozu velkoobjemových van můžete získat u společnosti FCC Prostějov na tel. 582 302 757 nebo 737 242 185, p. Kostlán a Magistrátu města Prostějova - Odboru správy a údržby majetku města na tel. 582 329 559, pí. Kovaříková.

19.04. Nerudova – domov důchodců

Bezručovo nám.

20.04.  Pod Kosířem – Palečkova

- Pod Kosířem – Atletická

Rejskova

Volfova – Příční

21.04.  Žižkovo nám.

nám. E. Husserla

22.04. Žešov – hospoda

Žešov – u obchodu

Žešov – dětské hřiště

Žešov – hřiště

23.04. Domamyslice – u samoobsluhy

Domamyslice – ul. 5.května

Domamyslice – u kapličky

Gen. Sachera

26.04. Čechovice – u pošty

Čechovice – Luční

Čechovice – u kapličky

Čechovická u ZD

27.04.  Krasice – Západní

Krasice –  Moravská za obchodem

Krasice – Na Brachlavě

Kosířská – Na Vyhlídce

28.04. Vrahovice – Trpinky

Vrahovice – K. Světlé

Vrahovice – Čechůvky točna

Vrahovice – M. Alše-P.Jilemnického

29.04. Vrahovice – Jano Köhlera

 Vrahovice – J. Suka