I po rozsáhlé rekonstrukci vozovky v Kostelecké ulici v Prostějově zůstala stará betonová plocha po bývalém vjezdu do podniku Hanácká osiva. „Teď je součástí zeleného pásu kolem silnice, protože je zde nová budova Melzer.

Je už zbytečná. Tento plácek využívají různá vozidla přes noc k parkování. Zajímalo by mě, čí je tento pozemek a kdo má právo jej zatravnit,“ vznesla dotaz na magistrát Jana Petrová z Prostějova. „Bývalý vjezd na ulici Kostelecká se nachází na pozemku v majetku statutárního města Prostějov. Asfaltový povrch vjezdu byl ponechán v původním stavu z důvodu propojení s přilehlou silnicí, která je v majetku Olomouckého kraje, kde případné odstranění vjezdu a osazení silničních obrubníků by znamenalo zásah do konstrukčních vrstev silnice. Bývalý vjezd byl ponechán pro využití k vjezdu komunální techniky na přilehlý chodník a cyklostezku, případně k podélnému parkování vozidel,“ odpověděla Alexandra Klímková, vedoucí odboru správy a údržby majetku města prostějovského magistrátu.