Již čtvrtým týdnem pokračuje rekonstrukce komunikace ve Vrahovické ulici. A zatím bez výraznějších dopravních komplikací. Zdejší občané však přesto vyjadřují určité obavy.

„Rekonstrukce Vrahovické ulice probíhá přesně podle harmonogramu. Pokračují práce jak na silničním tělese, tak na mostu přes říčku Romži, kde se obnažuje základní konstrukce mostu,“ potvrdil Jiří Rozehnal (ANO 2011), náměstek primátora Statutárního města Prostějov.

Právě jemu Večerník adresoval ještě jeden dotaz vyplývající z obav vrahovických obyvatel. Budou se kácet letité stromy podél silnice? Ty by totiž podle mnohých měly ustoupit budovaným parkovacím plochám. „V rámci rekonstrukce Vrahovické ulice nebudou káceny žádné stromy,“ odpověděl velice stručně, ale výstižně, náměstek pro stavební investice v Prostějově.