Olomoucký kraj podpoří další žadatele o kotlíkové dotace. Uspokojí jak ty, na které se nedostalo v předchozím kole, tak nově přijaté žádosti. Celkově hejtmanství plánuje rozdělit z Operačního programu Životní prostředí desítky miliónů korun.

„Kotlíkové dotace mají pro region dvojí efekt. Výrazně přispívají ke kvalitnějšímu a ekologičtějšímu vytápění, navíc dávají práci místním topenářským firmám, které moderní zdroje vytápění instalují,“ uvedla Zdeňka Dvořáková Kocourková, radní Olomouckého kraje pro investice, evropské projekty a Smart region.

První část kotlíkových dotací bude určena pro ty žadatele, kteří si o peníze zažádali již dříve v rámci třetí výzvy dotačního programu, ale kvůli vyčerpání finančních prostředků nebylo jejich žádosti o dotaci vyhověno.

Současně Ministerstvo životního prostředí nabídlo kraji další peníze na přijetí nových žádostí.

„Nově bychom mohli podpořit dalších přibližně 150 zájemců. Tuto dotační výzvu plánujeme vyhlásit ještě v průběhu prvního pololetí letošního roku. Od vyhlášení výzvy budou mít žadatelé jeden měsíc na přípravu žádostí a povinných příloh, než dojde k samotnému spuštění příjmu žádostí,“ dodala Dvořáková Kocourková.

Současně hejtmanství počítá s pokračováním kotlíkových dotací i v následujícím roce, a to z dotačního programu, který by měl být schválen nejpozději počátkem druhého pololetí 2021. V této souvislosti bude v průběhu měsíce dubna spuštěna anketa předběžného zájmu o další vlnu dotací na výměnu starého kotle za ekologičtější zdroj vytápění. Anketu bude možné vyplnit na webu www.olkraj.cz/kotlikovedotace.