Součástí programu středečního jednání zastupitelstva byly také tři body, které se týkaly žádostí občanů z tří různých lokalit Prostějova o prodej městských pozemků před jejich bydlišti. Jedná se o parcely při rozměrech několika málo čtverečních metrů, pro žadatele jsou však důležité.

Vybudovat by si na nich chtěli parkovací místa pro svoje auta. Ve všech třech případech ale rada města prodej neschválila s tím, že magistrát v podobných záležitostech postupuje zcela jinak. Po revizi podobných pozemků, která probíhá už od roku 2014, je totiž občanům pronajímá. 

Na radu města se obrátili se žádostí o prodej pozemků tři občané Prostějova. Ve všech případech se jednalo o parcely před jejich domy o výměrách od 10 do 40 metrů čtverečních. Proti prodeji jsou však jak sami radní, tak jednotlivé odbory magistrátu od životního prostředí po odbor dopravy. Žádosti občanů se zamítavým stanoviskem konšelů se probíraly také během středečního mimořádného jednání zastupitelstva.

„Problémy s parkováním jsou zjevné po celém městě. Zajímalo by mě, jaké existuje komplexní řešení ze strany města a co máme říct lidem, kteří se s těmito problémy potýkají. A není to pouze jejich problém. Jedná se o průjezdnost a bezpečnost v daných ulicích. Lidé parkují svá auta na krajnicích silnic, protože parkovací místa si nemohou vybudovat sami na pozemcích, které jsou v majetku města,“ uvedl Aleš Matyášek, lídr opozičního uskupení (Na rovinu!).

„Náš odbor řeší nelegálně umístěné odstavné plochy na veřejných prostranstvích v Prostějově už od roku 2014. Od té doby a po rozsáhlé revizi všech pozemků bylo zjištěno, že parkovací místa užívají občané velice často na pozemcích ve vlastnictví magistrátu. Od té doby měl náš odbor uloženo tyto pozemky občanům pronajímat za nájemné ve výši dvou set korun za metr čtvereční ročně. Ve všech třech lokalitách, které jsou nyní v souvislosti se žádostmi o prodej parcel projednávány, už máme podepsaných několik nájemních smluv. A stejně tak doporučujeme postupovat i v dalších případech,“ vysvětlila stávající systém Alexandra Klímková, vedoucí odboru správy a údržby majetku města prostějovského magistrátu.

„V těchto záležitostech postupujeme koncepčně. Existují dvě možnosti, jak legalizovat parkování na pozemcích města, za které dříve občané neplatili. Buď jde o pronájem, nebo výpůjčku pro občany s průkazem ZTP. K prodejům vydáváme záporná stanoviska. Na těchto pozemcích jsou totiž inženýrské sítě, a pokud bychom je prodali, může se stát, že při opravách těchto sítí by nás majitel na pozemky nepustil nebo by řekl, že je na svém pozemku prostě nechce. To nehodláme dopustit,“ přidal Jiří Pospíšil (PéVéčko), první náměstek primátora Statutárního města Prostějova.

I opoziční zastupitelé tak uznali, že prodej těchto parcel není z důvodu umístěných inženýrských sítí vhodný. Vyzvali ale radní, aby posuzovali jednotlivé případy zvlášť a uvažovali například o slevách při pronájmech, zejména pro seniory.

Od roku 2014 odhalil odbor správy majetku na 400 případů, kdy občané bezplatně parkovali na pozemcích města, a dokonce si vybudovali nelegálně například asfaltovou odstavnou plochu.