Navzdory upadající ekonomice kvůli pandemii covid-19 se nezaměstnanost v Olomouckém kraji i přímo v Prostějově opět snížila. V březnu poklesl celkový počet uchazečů o zaměstnání na 18 261, počet hlášených volných pracovních míst pak naopak vzrostl na 7 449 a podíl nezaměstnaných osob poklesl na 4,4 procenta.

K 31. březnu evidovala Krajská pobočka v Olomouci Úřad práce ČR celkem 18 261 uchazečů o zaměstnání. „Jejich počet byl o 392 nižší než na konci předchozího měsíce, ve srovnání se stejným obdobím minulého roku je však vyšší o 4 850 osob. Z tohoto počtu bylo 17 434 dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku od 15 do 64 let. Bylo to o 393 méně než na konci předchozího měsíce, oproti loňsku ale o 5 053 více,“ prozradil Jaroslav Mikšaník, analytik trhu práce Úřadu práce ČR, Krajské pobočky v Olomouci.

V průběhu měsíce března bylo nově zaevidováno 2 046 osob. Ve srovnání s minulým měsícem to je o 61 osob více a v porovnání se stejným obdobím předchozího roku o 65 osob méně. „Z evidence během uplynulého měsíce odešlo celkem 2 438 uchazečů. Bylo to o 613 osob více než v předchozím měsíci a o 43 osob méně než ve stejném měsíci minulého roku. Do zaměstnání z nich ve sledovaném měsíci nastoupilo 1 898, což je o 479 více než v únoru a o 91 v porovnání se stejném měsíci minulého roku. Hned 331 uchazečů o zaměstnání bylo umístěno prostřednictvím úřadu práce, 540 bylo vyřazeno,“ vypočítal Mikšaník.

Vývoj nezaměstnanosti v jednotlivých regionech Olomouckého kraje byl podobný – ve všech došlo k poklesu nezaměstnanosti. „Na Olomoucku se počet nezaměstnaných snížil nejvíce – a to o 246 osob. K nejmenšímu poklesu došlo na Šumpersku, a to pouze o 3 osoby. Co se týká Prostějovska, tady bylo k 31. březnu evidováno 2 258 nezaměstnaných, z toho 1 262 žen. Oproti předcházejícímu měsíci zde došlo k poklesu počtu lidí bez práce o 4 osoby. Aktuálně je na pobočce Úřadu práce v Prostějově registrováno 1 505 volných pracovních míst a podíl nezaměstnaných zde činí 3,1 procenta. To je nejméně v Olomouckém kraji,“ uvedl Jaroslav Mikšaník. 

Ke konci uplynulého měsíce bylo na Úřadu práce ČR, Krajské pobočce v Olomouci 8 931 žen. „Jejich podíl na celkovém počtu uchazečů činil 49 procent. V evidenci bylo dále 2 599 osob se zdravotním postižením, což představovalo čtrnáct procent z celkového počtu nezaměstnaných. Na konci března bylo evidováno 841 absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých, jejich počet poklesl ve srovnání s předchozím měsícem o 30 osob a ve srovnání se stejným měsícem minulého roku byl naopak vyšší o 229 osob. Na celkové nezaměstnanosti se podíleli pěti procenty,“ přidal Mikšaník. 

Podporu v nezaměstnanosti pobíralo za břčezen 6 109 uchazečů o zaměstnání, což je 34 procent všech uchazečů vedených v evidenci. Kraj evidoval k 31. březnu celkem 7 449 volných pracovních míst. „Jejich počet byl o 67 vyšší než v předchozím měsíci a o 2 242 nižší než ve stejném měsíci minulého roku. Na jedno volné pracovní místo připadalo v průměru 2,5 uchazeče, z toho nejvíce v okrese Jeseník (5,5). Z celkového počtu nahlášených volných míst bylo 553 vhodných pro osoby se zdravotním postižením, na jedno volné pracovní místo připadalo 4,7 OZP. Volných pracovních míst pro absolventy a mladistvé bylo registrováno 1 650, na jedno volné místo připadalo 0,5 uchazeče této kategorie,“ vyčetl z čísel analytik trhu práce Úřadu práce ČR, Krajské pobočky v Olomouci.