Lékaři z celé země mohou tiše závidět. Prostějovská nemocnice po tříměsíční náročné rekonstrukci získala jedny z nejmodernějších operačních sálů v České republice. Akce si vyžádala investici ve výši přesahující 90 milionů korun a zdejšímu personálu umožní využívat nejmodernější trendy současné medicíny. Minulý čtvrtek dopoledne dali zástupci společnosti Agel Středomoravská nemocniční zástupcům médií možnost si nové operační sály prohlédnout. A Večerník u toho nemohl chybět!

 

 

Rekonstrukce byla zahájena v době sílící koronavirové epidemie na začátku letošního roku. „Ještě před zahájením stavby jsme měli obavy, jak všechny práce v době řádící epidemie zvládneme zkoordinovat. Nakonec se díky vládou nařízenému útlumu operativy ukázalo toto období jako dobrá volba. I přesto byla koordinace veškerých činností velmi náročná a vyžádala si vysoké osobní nasazení zdejšího personálu,“ řekl Jiří Ševčík, předseda představenstva společnosti AGEL Středomoravská nemocniční a prozradil, že stavební práce si vyžádaly investici ve výši 25 milionů korun, dalších 65 milionů korun pak směřovalo do nákupu vybavení a přístrojů. „Celý projekt byl financován z podpory dotačního programu IROP Výzvy č. 31 Zvýšení kvality návazné péče.“

Akutní operativa se z důvodu prací přesunula v prvním čtvrtletí z pěti operačních sálů do dvou takzvaných zákrokových sálů nacházejících se v prostorách chirurgické ambulance. Pro covid pozitivní pacienty měla nemocnice vyčleněný další speciální sál v budově ORL oddělení. „Kvůli vládnímu zákazu provádět plánované výkony klesl celkový počet operací až o tři čtvrtiny. I přesto jsme odoperovali stovky pacientů s akutními potížemi, za nás chirurgy se jednalo nejčastěji o řešení všech typů náhlých příhod břišních. U covidových pacientů je dominantním zákrokem provedení tracheostomie, tedy umělého vyústění dýchacích cest na krku,“ přiblížil primář centrálních operačních sálů a chirurg Nemocnice AGEL Prostějov Jiří Šťastný.

Byl to vzápětí právě on, kdo zástupcům médií představil a hlavně také osobně předvedl všechny moderní prvky rekonstruovaných operačních sálů. „Sály jsou vybaveny unikátními antibakteriálními obklady a high-tech vybavením. Díky rekonstrukci, kterou prostějovské operační sály prošly po sedmnácti letech provozu, budou mít zdejší odborníci k dispozici nejmodernější vybavení odrážející trendy současné medicíny. Dispozičně zůstalo všech pět sálů v původním stavu, nové jsou ale rozvody medicinálních plynů, elektřiny, klimatizační jednotky či LED osvětlení. Unikátní je antibakteriální sklo, kterým je obložen jeden ze sálů a celá jedna stěna „čisté“ chodby. Díky speciálnímu sklu už nebudeme muset malovat stěny. Jeho hlavní přínos však spočívá v eliminaci mikroorganismů. Na operačním sále se tak významně sníží pravděpodobnost vzniku perioperačních infekcí,“ vysvětlil Šťastný s tím, že operační sály jsou nyní plně digitální, což jednak zvýší kvalitu poskytované péče, zároveň umožní využívat nejmodernějších trendů v komunikaci, a to jak v rámci prostějovské nemocnice, tak i se vzdálenými pracovišti. „Každý ze sálů je vybaven velkoplošnou obrazovkou vsazenou ve stěně. Pokud během zákroku operatér potřebuje dohledat snímek pacienta nebo výsledek laboratorního vyšetření, asistující personál je schopen vše okamžitě dohledat i promítnout na obrazovce. To výrazně ušetří čas, protože dříve bylo nutné jít vyhledat tyto materiály do dokumentačního koutku,“ popisuje výhody moderního vybavení primář centrálních operačních sálů s dodatkem, že díky kamerovému vybavení vsazenému v operačních lampách mohou vedoucí lékaři „živě“ sledovat jak dění na sále, tak i přímo v operačním poli, aniž by zde byli osobně přítomni. „To nám pomůže především v situacích, kdy dojde během zákroku k nepředvídatelným komplikacím a operatér bude chtít další postup konzultovat s vedoucím lékařem. Díky těmto technologiím budeme moci také sami streamovat dění na sále i do těch nejvzdálenějších míst. Často se u nás konaly nejrůznější odborné workshopy pořádané ve spolupráci také se zahraničními prestižními pracovišti. Takže tyto novinky, obzvláště nyní v době epidemie, využijeme,“ prozradil primář Jiří Šťastný. Třešničkou na dortu pro komfort operatérů a perioperačních sester na všech sálech jsou stropní stereo reproduktory umožňující poslech hudby s možností výběru všech internetových rádií v ČR.

Modernizace operačních sálů zahrnula také nákup nejmodernějšího přístrojového vybavení, a to například pěti maximálně komfortních a flexibilních operačních stolů, nové anesteziologické přístroje, monitory, laparoskopickou a artroskopickou věž či koagulační přístroje umožňující snáze zastavit krvácení.

Centrální operační sály Nemocnice AGEL Prostějov provedly v minulých letech každoročně v průměru okolo pěti tisíc operací. „Všichni se už nemůžeme dočkat, až budeme moci opět začít naplno operovat ve stejné míře jako před covidovou érou a vrátit se k celému spektru našich výkonů. Díky modernímu prostředí to bude s o to s větší radostí,“ rozloučil se primář centrálních operačních sálů prostějovské nemocnice Jiří Šťastný.