Zastupitelé budou v úterý 20. dubna rozhodovat o aktuálním návrhu radních na dotační podporu v oblasti rozvoje a investic. Konkrétně se bude jednat o částku 3,25 milionu korun. Kam peníze poputují a kde budou pomáhat v případě souhlasu zastupitelů?

„Nejvyšší částka půjde na dostavbu objektu šaten a rekonstrukci stávající budovy Tělovýchovné jednoty Sokol v Čechovicích. Další finance budou zase pomáhat junákům. Konkrétně se bude jednat o finance na dokončení rekonstrukce skautské klubovny v Sokolské ulici, ve které je potřeba opravit topení, dveře, podlahy a další stavební práce,“ vyjmenoval Jiří Rozehnal (ANO 2011), náměstek primátora Statutárního města Prostějov.

V rozhodovací gesci zastupitelů bude také částka navrhovaná pro myslivecký spolek. „Tyto finance by měly podpořit rekonstrukci elektroinstalace a přívodu vody v budově na střelnici Hloučela,“ doplnil náměstek pro stavební investice s tím, že tento objekt je s ohledem na bezpečnost nutno zrekonstruovat.