Bezmála čtvrt milionu korun rozdělují prostějovští radní na dotacích pro organizace a spolky, které se zabývají ochranou přírody a životního prostředí. Vůbec největší přízeň si vysloužili provozovatelé záchranné stanice pro zvířata v Němčicích nad Hanou, vysokou dotaci pak obdržel také spolek Mourek provozující útulek pro opuštěné i zatoulané kočky. Magistrát i letos podpoří významnou částkou Povodí Moravy, které zabezpečuje čistotu vody v plumlovské přehradě. Pomoc od města pak získali také včelaři nebo zahrádkáři. Podle náměstkyně primátora Milady Sokolové radní vyhověli všem organizacím, které o finanční pomoc požádaly.

, v jejíž pracovní gesci je ochrana životního prostředí v Prostějově.

Prostějovští radní schválili v úterý 23. března návrhy dotací pro organizace zabývající se ochranou životního prostředí. Otázkou je, zda finanční pomoc ze strany města nemohla být větší. „Prostředky, které rada města schválila, jsou téměř ve všech případech v nejvyšší, tedy požadované výši. Nemůžeme schválit vyšší částku, než je ta, kterou organizace žádají. Tedy kromě jediného případu, kdy výše dotace byla shodná s výší poskytnuté částky v předešlém roce, jsme uspokojili všechny žadatele v plné výši,“ objasnila náměstkyně primátora Milada Sokolová (ODS a nezávislé osobnosti města Prostějov).

Konšelé finančně podpořili spolky se zajímavou činností. Například Mourka, který mimo jiného provozuje útulek pro opuštěné kočky. A tak Večerník zajímalo, zda se náměstkyně, v jejíž pracovní gesci je ochrana životního prostředí v Prostějově, osobně seznámila s jeho aktivitami. „Ano, s paní Seifriedovou spolupracuje magistrát velmi rádo a plně podporuje její činnost. Tentokrát přišly od spolku Mourek dokonce žádosti dvě, jedna se týkala prostředků na veterinární ošetření, ale také jsme vyhověli požadavku na zaplacení nájmu prostor, které si spolek v tomto roce pronajal. Tuto chvályhodnou činnost podporuji také jako soukromá osoba,“ zareagovala Sokolová.

Město „přikleplo“ dotace také organizacím, které vychovávají mladé ochránce přírody. Ti tak získávají vztah k životnímu prostředí. Podle Milady Sokolové ale ne všichni mladí lidé v současnosti mají kladný vztah k přírodě. „Jak kteří... Někdy jsem nadšená dětmi, které se od útlého věku účastní úklidů přírody, a to ať při organizovaných úklidových akcích v rámci akce Ukliďme Česko, Ukliďme svět, nebo s rodiči prochází okolo Hloučely a sbírají odpadky individuálně. Mnohdy jsem ovšem zděšena, co jsou lidé schopni v přírodě zanechat, najíst se, odpadky nechat v lese či přírodě… S manželem jsme před nedávno uklidili prostor kolem nového posezení mezi ulicemi Olomoucká a mostem přes Hloučelu u OBI a za pár dní tam byl naprosto stejný nepořádek tvořený odpadky z KFC, plastových lahví od piva a nedopalků! Někdy mám pocit, že skutečně nejsme lidé, ale zvířátka,“ míní politička, která je současně předsedkyní Okrašlovacího spolku města Prostějov.

Vraťme se ale ke schváleným dotacím. Z jakého důvodu získalo finanční pomoc města také Povodí Moravy a proč radnice přispívá na přehradu? „Podpora je zcela pochopitelná, hlavním ukazatelem je čistota a zlepšení jakosti vody plumlovské nádrže. Do celkového balíčku poskytneme částku padesát tisíc korun. Ta poputuje na nákup a použití síranu železitého do srážecích stanic. V nich dochází k vysrážení fosforu a tím k eliminaci přísunu živin způsobujících nárůst sinic. Tato opatření vylepšují koupací kvalitu vody v letním období,“ vysvětlila záměr radnice náměstkyně primátora.

Největší dotaci pak obdržela záchranářská stanice v Němčicích nad Hanou. „Základní organizace ČSOP Haná se stará o zraněné volně žijící živočichy v Prostějově. Jedná se tedy o podporu sběrného místa, péči o živočichy, jejich krmení, veterinární péči včetně léků, prostě a jednoduše o celoroční zajištění péče o zraněné živočichy i trvalé handicapy z Prostějova,“ uvedla Sokolová, které se Večerník ještě dotázal, zda město bude i nadále podporovat organizace zabývající se ochranou životního prostředí. A třeba i jinak než jen dotacemi. „Pomáháme nejen dotacemi, ale nemalou finanční částkou podporuje například i činnost Ekocentra Iris. Toto sdružení se zabývá ekologickou výchovou, vzděláváním, osvětou v oblasti ekologie a ochrany přírody a krajiny. Mimochodem stará budova byla nedávno zbourána a nyní se staví nová s mnoha moderními prvky, zelenou střechou, fotovoltaickými panely, využitím šedé splaškové vody, popínavými rostlinami. Opět bude sloužit k prezentaci výukových programů pro děti a mládež z mateřských o základních škol, ale i veřejnosti,“ uzavřela Milada Sokolová.

 

dotace pro spolky zabývající se ochranou životního prostředí

spolek                                                schválená dotace (v Kč)

ČSOP Haná Němčice nad Hanou      85 000

Mourek Prostějov                              53 880

Povodí Moravy                                  50 000

Český svaz včelařů                            20 000

Český zahrádkářský svaz Prostějov  17 000

ČSOP ORIOLUS                               12 000

ČSOP Bělozářka                                6 000