Jarní úklid probíhá v Prostějově stejně jako obvykle v měsíci dubnu. Zahájen byl v úterý 6. dubna 2021. Počínaje tímto dnem jsou po městě rozmisťovány velkoobjemové kontejnery v termínech níže uvedeného seznamu.

Stejně jako každý rok se odpad třídí na velkoobjemový (jedná se o odpad z domácností, který je rozměrný a není možno ho umístit do popelnic (např. koberce, linolea, starý nábytek) a biologický (odpad ze zahrad).

Kontejnery jsou na místě vždy v určený den od 15.00 hodin do naplnění, nejdéle však do 18.00 hodin. Naplňování každého kontejneru odpadem bude sledováno a třídění odpadu kontrolováno pověřeným pracovníkem svozové společnosti FCC Prostějov, jelikož jsou určeny pouze pro velkoobjemový a zahradní odpad. Do těchto van není možné odkládat odpad nebezpečný (barvy, ředidla, akumulátorové baterie, pneumatiky) a žádný průmyslový nebo živnostenský odpad. Dále není povoleno dávat do kontejnerů větší množství inertního odpadu (rumisko, hlína).

pondělí 19. dubna

Nerudova-domov důchodců * Bezručovo nám.

úterý 20. dubna

Pod Kosířem - Palečkova * Pod Kosířem – Atletická * Rejskova * Volfova - Příční

středa 21. dubna

Žižkovo nám.* nám. E. Husserla

čtvrtek 22. dubna

Žešov-hospoda * Žešov-u obchodu * Žešov-dětské hřiště * Žešov-hřiště

pátek 23. dubna

Domamyslice-u samoobsluhy * Domamyslice-ul. 5.května * Domamyslice-U kapličky *

Gen. Sachera

Informace o odvozu velkoobjemových van můžete získat u společnosti FCC Prostějov na tel. 582 302 757 nebo 737 242 185, p. Kostlán a Magistrátu města Prostějova - Odboru správy a údržby majetku města na tel. 582 329 559, pí. Kovaříková.

 

 26.04. Čechovice – u pošty

Čechovice – Luční

Čechovice – u kapličky

Čechovická u ZD

27.04.  Krasice – Západní

Krasice –  Moravská za obchodem

Krasice – Na Brachlavě

Kosířská – Na Vyhlídce

28.04. Vrahovice – Trpinky

Vrahovice – K. Světlé

Vrahovice – Čechůvky točna

Vrahovice – M. Alše-P.Jilemnického

29.04. Vrahovice – Jano Köhlera

 Vrahovice – J. Suka