Nedávno prováděné ochranné nanonástřiky proti Covid-19, které primátor Prostějova ve školských zařízeních po uměle vyvolané panice mezi rodiči okamžitě zastavil, se pochopitelně probíraly i na mimořádném jednání prostějovského zastupitelstva ve středu 7. dubna. Radní seznámili zastupitele s novým odborným posudkem soudního znalce, který jasně prokazuje, že látka obsažená v nástřicích je zdravotně nezávadná a naopak proti koronaviru velmi účinná. Jak si Večerník během diskuse komunálních politiků povšiml, až na malé výjimky drtivá většina zastupitelů z předešlé kritiky „vycouvala“. Celá kauza bude mít ale podle informací Večerníku ještě právní dohru.

 

„K dispozici máme odborný posudek soudního znalce z oboru chemie a toxikologie, který konstatuje, že použitý přípravek není zdravotně nebezpečný, ba dokonce tvrdí, že je při ochraně proti covid-19 velmi účinný,“ řekl na úvod hodinu a půl dlouhé diskuse František Jura (ANO 2011), primátor Statutárního města Prostějova. A dal slovo svému náměstkovi pro školství, jenž přidal jednak další podrobnosti o nových poznatcích a zároveň se neubránil kritice těch, kteří dehonestovali snahu radních ochránit zdraví školních i předškolních dětí poplašnými zprávami. „Stejné nanonástřiky proti covidu-19 byly nejdříve provedeny na magistrátu, pak i v autobusech MHD i na zastávkách. Firma, která je prováděla, nabídla městu i stejnou ochranu v mateřských i základních školách. Předložila několik certifikátů a referencí s tím, že stejným přípravkem provedla nástřiky na mnoha jiných školách na severu Moravy, v nemocnicích, lékařských ordinacích, a dokonce si stejnou firmu objednalo i Ministerstvo vnitra ČR k nástřikům v jeho budovách. A jelikož jsme v únoru, kdy koronavirová doba byla hodně drsná, chtěli něco udělat pro ochranu našich dětí, aby se vrátily do skutečně bezpečného prostředí, této nabídky jsme využili. Po souhlasu krizového štábu města jsme nanonástřiky dokonce na některých školách také zahájili, o čemž byli informováni jednotliví ředitelé školských zařízení,“ podíval se do nedávné minulosti Jan Krchňavý (PéVéčko). Jak vzápětí popisoval, snahu radních a samozřejmě také nástřiky zastavila panika mezi rodiči, kterou mezi ně vnesla senátorka Jitka Chalánková a někteří prostějovští opoziční zastupitelé. „Už na únorovém jednání zastupitelstva prosti nástřikům ostře vystoupila vědkyně paní Poláková, která, jak jsem později zjistil, je dcerou paní senátorky Chalánkové. Bylo to nejen pro mě velkým překvapením. Ještě předtím obdržel primátor města několik e-mailů jak od senátorky Chalánkové, tak od odborníků z liberecké univerzity, ostravského zdravotnického ústavu a dalších institucí. Všichni poukazovali na údajnou škodlivost nanonástřiků s tím, že obsahují škodlivé karcinogeny, hlavně nebezpečný oxid titaničitý. Na konto těchto dopisů primátor okamžitě nástřiky ve školských zařízeních zastavil. Vyvolaná panika mezi rodiči dětí byla už tak velká, že to nešlo jinak. Jak se ale později ukázalo, na údajnou škodlivost nanonástřiku nás upozorňovali lidé, kteří jsou ve vedení konkurenčních firem té, která nástřiky prováděla v Prostějově! To je velice podivné... Například pan Šefl je předsedou představenstva České společnosti pro aplikovanou fotokatalýzu a také jednatelem firmy FN Nano. Tedy té samé firmy, která naprosto stejný přípravek aplikuje v mateřských školách a nemocnicích. To je hodně pozoruhodné a mohu si o tom myslet mnohé. Bohužel tito lidé podporovaní některými politiky, a mnozí z nich sedí i tady v sále, už mezi rodiči vyvolali takovou paniku, že teď už bude velice těžké je přesvědčit o naprosté nezávadnosti přípravku, který jsme už na několika málo školách aplikovali. A přestože posudek soudního znalce nyní mluví jasně, nástřiky na školách v Prostějově jsou i nadále zastaveny,“ shrnul současnou situaci Krchňavý.

Náměstek primátora pro školství dále zastupitele seznámil se stanoviskem Krajské hygienické stanice v Olomouci, jejíž posudek si prostějovští radní rovněž vyžádali. Krajští hygienici ale městu poslali hodně podivné vyjádření. „Dostalo se mi odpovědi, že KHS v Olomouci nevyplývají ze zákona o ochraně veřejného zdraví kompetence k posuzování předložených dokumentů v rámci hodnocení zdravotního rizika nanonástřiků aplikovaných ve školách,“ pokrčil rameny Jan Krchňavý.

Ohledně tohoto tématu se pak v dalším průběhu jednání zastupitelstva strhla dlouhá diskuse. Většina opozičních zastupitelů svými výroky dala vědět, že panika byla vyvolána opravdu zbytečně. „Já osobně bych se nebál své dítě poslat do školy, kde nanonástřiky byly použity. Už toto téma nechme stranou a pojďme se zabývat jinými problémy města,“ vyzval své kolegy například Jan Navrátil (Změna pro Prostějov). Jiný opoziční zastupitel vyzval všech jedenáct radních, aby sdělili, zda by i oni poslali bez obav své děti do škol, kde už firma provedla speciální ochranný nástřik proti covidu-19. Zastupitelé pak od všech radních postupně slyšeli – ano! Svých obav se ale i nadále držel lídr hnutí Na rovinu!. „Já jsem rovněž poslal žádost o odborné stanovisko KHS v Olomouci a zatím mi odpověď nepřišla. Tudíž se k nastalé situaci nemohu relevantně vyjádřit. Bude ale nyní zapotřebí důkladně prozkoumat, zda již aplikované nástřiky nejsou pro děti nebezpečné,“ trval na opatrnosti Aleš Matyášek.

K záležitosti se na zastupitelstvu vyjádřil také primátor František Jura. „Celou tuto kauzu je potřeba sportovně řečeno dohrát až do konce. Poplašné zprávy, které už více jak měsíc běhají po sociálních sítích, byly vyvolány s jednoznačným úmyslem škodit a danou věc zpolitizovat. Je potřeba se tomu věnovat až do konce a nenechat to jen tak,“ poznamenal první muž Prostějova František Jura.

Jak už Večerník informoval, ve hře jsou žaloby ze strany vedení města a hlavně firmy, která v Prostějově nanonástřiky prováděla. Ta totiž na základě poplašných zpráv přišla o milionové zakázky.