Nové „Biocentrum na Dvorských“ by mělo vzniknout u Vrbátek. V blízkosti potoku Blata je v plánu vybagrování jedné větší a čtyř menších tůní o různé hloubce. Získaná zemina pak poslouží ke vzniku dvou valů.

Zdrojem vody pro tůně budou srážky, případně podzemní voda. Tůně by se měly stát oázou pro řadu rostlinných i živočišných druhů a zároveň jedním z prostředků, jak bojovat proti suchu. Projekt aktuálně žádá o stavební povolení.