Na únorovém zasedání prostějovského zastupitelstva sice radní prosadili i nadále používání glyfosátů při ničení plevele ve městě, zároveň ovšem deklarovali, že budou hledat další možnosti ekologického řešení. A přesně tomu odpovídá nákup již druhého stroje, který nežádoucí plevel ničí pomocí horké páry. Radní tak sáhli do městské pokladny pro půl milionu korun.

„Provozováním dalšího zařízení dojde k urychlení prací při likvidaci plevele touto metodou. Tento postup bude také využit na dezinfekci a čištění dětských hřišť a městského mobiliáře,“ uvedl František Jura (ANO 2011), primátor Statutárního města Prostějov.

Již před časem proběhl test a následné vyhodnocení alternativních metod mechanických i chemických pro likvidaci plevele. Jako vybraný způsob, který se má nadále rozšiřovat, byla zvolena právě likvidace plevele horkou párou. „Společnost FCC Prostějov proto reagovala na problematiku likvidace nežádoucích plevelů na komunikacích a pořídila druhé vozidlo se zařízením na likvidaci plevele pomocí horké tlakové vody,“ informoval první náměstek primátora Jiří Pospíšil (PéVéčko). Jak doplnil, k zabezpečení efektivního provozu druhého zařízení budou navýšeny finanční prostředky o půl milionu korun včetně DPH. „Logicky také dojde k uzavření dodatku smlouvy se zmíněnou společností, a to na rozšíření rozsahu činnosti při likvidaci plevele a čištění mobiliáře horkou tlakovou vodou,“ uvedl ještě Pospíšil.