Z rozpočtu města Prostějova na letošní rok půjdou rovněž do sociální a zdravotní oblasti nemalé finanční prostředky. Minulý čtvrtek radní rozdělovali dotace také organizacím, které se starají o potřebné spoluobčany.

„Žadatelé nám zaslali žádosti o poskytnutí dotací z letošního rozpočtu města Prostějova. Peníze, které město takto poskytne, budou pomáhat například v oblastech péče pro děti se zdravotním postižením, v oblasti chráněného bydlení, pomohou také pečovatelské službě,“ nastínila směr podpory náměstkyně primátora Alena Rašková (ČSSD), která má sociální oblast na starost.

Organizace budou moci finance využít na úhradu materiálových nákladů, energií, oprav, udržování vozového parku a podobně. „Kromě již uvedeného půjdou peníze například na pomůcky a hračky pro děti, odborné publikace, semináře, školení, kancelářské potřeby, nájemné, účetní služby, provoz webových stránek, přednášky, osvětu veřejnosti nebo například pro logické hry na rozvoj myšlení,“ vybrala z jednotlivých oblastí Rašková.

Radní na svém posledním jednání takto odsouhlasili dotační pomoc v celkové částce téměř půl milionu korun. Další dotace doporučené Radou města Prostějova budou na svém jednání příští úterý 20. dubna posuzovat zastupitelé. I tato finanční pomoc se bude týkat sociální a zdravotní oblasti.