Je to dlouholetý problém, který se v Prostějově podařil vyřešit jen částečně. Radnice každoročně milionovými náklady nechá rekonstruovat poničené chodníky a následně pár týdnů poté, co se pochlubí novou komunikací pro pěší, přijde jistá firma a chodník znovu celý rozkope. Ať už kvůli přeložkám inženýrských sítí, položení kabelů pro internet nebo kvůli rekonstrukci kanalizační sítě. Tyto firmy pak mají sice povinnost chodníky uvést do původního stavu, ale to se podaří jen ve výjimečných případech.

Jak nedávno Večerníku řekl první náměstek primátora Jiří Pospíšil, magistrát se již dokáže s většinou společností domluvit a práce koordinovat tak, aby proběhly současně. „Umíme se dohodnout s energetickými společnostmi, vodaři i plynaři. Jakmile naplánujeme opravu chodníku, tyto společnosti se k investici připojí a udělají si na daném místě své stavební investice. Problém máme stále s některými soukromými společnostmi zabývajícími se moderními technologiemi a připojením k internetové síti. Ty nám své investiční záměry nehlásí a komunikace s nimi je bídná. Pak dochází k tomu, že firma rozkope nedávno opravený chodník. Ze zákona jí to ale musíme umožnit, bohužel,“ konstatoval Jiří Pospíšil.

Jak ale probíhají kontroly ze strany magistrátu, aby podobné firmy daly rozkopaný chodník znovu do pořádku a do původního stavu? „Kontrolu městských pozemků, komunikací a travnatých ploch po výkopových pracích soukromých investorů zabezpečujeme pověřenými pracovníky. Chodníky po výkopových pracích jsou kontrolovány a v rámci pětileté záruky jsou investoři vyzýváni k jejich uvedení do původního stavu. Většina závad se u chodníků projeví po zimním období, kdy jsou firmy následně vyzývány, aby podle vhodných klimatických podmínek v jarních měsících chodníky opravili do původního stavu,“ zareagovala Alexandra Klímková, vedoucí odboru správy a údržby majetku města.

Městská policie také kontroluje mimo jiné i stav chodníků, výkopů a záborů městského mobiliáře. „V roce 2020 bylo z vlastní činnosti zjištěno těmito strážníky zhruba čtyřicet závad, které byly nahlášeny na magistrát. Dále bylo vyřešeno jednadevadesát přestupků, z nichž pětatřicet bylo oznámeno správnímu orgánu,“ prozradil Petr Zapletal, tiskový mluvčí Městské policie Prostějov. „Okrskoví strážníci mají přehled o svém okrsku a ve spolupráci s odborem správy a údržby majetku města řeší závady komunikací z vlastní činnosti i na podněty občanů. V současné době se připravuje nová počítačová aplikace na kontroly a poškozování městského majetku a kontroly povolených záborů a výkopů,“ vysvětlil Zapletal.