Zelenou dalo zastupitelstvo návrhu radních vykoupit první pozemky od soukromých vlastníků potřebné k vybudování takzvaného zeleného prstence okolo města. „Problematika výkupu pozemků pro zelený pás na jihu města je řešena už od ledna 2019.

Na dané území byla odborem územního plánování a památkové péče zpracovaná územní studie, v rámci které činí rozloha řešeného území přes třicet hektarů. Řešené území je přibližně ohraničeno ze západu ulicí Čechovická a z východu ulicí Brněnská, v šířce pásu ohraničeného ulicí Jaroslava Kaštila až po ulici Za Určickou. V tomto území je dotčeno zhruba šedesát pozemků různých vlastníků v katastrálních územích Prostějov, Krasice a Čechovice,“ uvedl Jiří Pospíšil (PéVéčko), první náměstek primátora Statutárního města Prostějov. Schváleny byly výkupy prvních pěti parcel v Krasicích v celkové hodnotě 1,3 milionu korun.