Děje se to stále a v nejrůznějších lokalitách města. Jde o nepořádek okolo kontejnerů na komunální odpad, zejména u toho tříděného. Na opakující se binec uprostřed hnízdišť s kontejnery upozornila magistrát například obyvatelka Sídliště E. Beneše v Prostějově. Večerník se ale přímo na udaném místě přesvědčil, že jde spíše o lajdáctví místních obyvatel než to, že magistrát nezajišťuje dostatečný svoz odpadu.

„Zajímalo by mě, kdo zajišťuje úklid okolo popelnic. Na Sídlišti E. Beneše je neustále nepořádek, povalují se zde různé předměty a u kontejnerů jsou odložené objemné věci,“ poslala vzkaz magistrátu Dagmar Fládrová. „Úklid černých skládek okolo kontejnerů na odpad zajišťuje společnost FCC Prostějov. Ukládání odpadu mimo sběrné nádoby je přestupek. Stav na sídlišti prověří odbor správy a údržby majetku města, který zajistí mimořádný úklid a odvoz,“ zareagovala téměř ihned referentka vnějších vztahů prostějovského magistrátu Jana Gáborová.

Na žádost Večerníku se k tomuto problému vyjádřil také první náměstek primátora. „K nepořádku dochází v drtivé míře v důsledku neukázněnosti některých občanů. Co se týče tříděného odpadu, tak je třeba zdůraznit, že nutností je například plastové lahve nebo papírové krabice sešlápnout před uložením do kontejneru. Není možné vzít třeba krabici od televize a celou neroztrhanou ji dát do kontejneru. Okamžitě tyto krabice zaberou většinu kontejneru a nezbývá místo na další odpad. Pak se začíná vše hromadit kolem kontejnerů. My jsme zavedli svoz tříděného odpadu dvakrát týdně, ale jak je vidět, stále to v některých místech nestačí,“ uvedl Jiří Pospíšil (PéVéčko), první náměstek primátora Statutárního města Prostějov.

Na otázku, zda by magistrát nemohl zajistit častější odvoz alespoň tříděného odpadu, odpověděl zamítavě. „Je nepředstavitelné, zejména z ekonomického hlediska, abychom sváželi tříděný odpad třeba každý den jen proto, že někteří lidé možná z neznalosti, možná z pohodlnosti neroztrhají velké obalové materiály a ty uloží do kontejnerů,“ zareagoval Pospíšil.