Český statistický úřad dosud obdržel celkem 3,4 milionu elektronických sčítacích formulářů. Přímo za Olomoucký kraj přes 185 tisíc. Online se tedy sečetlo už přibližně 370 tisíc obyvatel kraje. Nejaktivnější obcí je Mutkov v okrese Olomouc.

Během čtyř týdnů se v Česku elektronicky sečetlo už zhruba 6,8 milionu osob. Od minulé soboty má navíc každý možnost si vybrat, jestli se sečte online, nebo prostřednictvím papírového formuláře. Listinné formuláře roznášejí sčítací komisaři a vyzvednout si je lze i na kontaktních místech sčítání, které jsou na 34 vybraných pobočkách České pošty v Olomouckém kraji a na Krajské správě ČSÚ v Olomouci.

Z údajů o počtu odeslaných elektronických sčítacích formulářů na 100 bytů za každou obec vyplývá, jaké je zapojení jednotlivých obcí do online sčítání. „Na předních místech se pohybují malé obce. Mezi nimi jsou nejaktivnější Mutkov, Sobíšky a Luboměř pod Strážnou. U obcí, ve kterých bylo identifikováno více než 500 bytů, jsou na prvních pozicích. Lutín, Dolany a Dolní Studénky. V kategorii, kterou představují obce s více než 3 000 byty, v online sčítání vynikají Přerov, Šumperk a Olomouc,“ upřesňuje 1. místopředsedkyně ČSÚ Eva Krumpová.

Na opačné straně žebříčku jsou Ostružná, Janoušov a Šubířov. Obce se zaměřením na turistický ruch, s významným podílem krátkodobě pronajímaných bytů či chatové oblasti mohou vykazovat nižší hodnoty odeslaných formulářů na 100 bytů, a to kvůli vyššímu počtu neobydlených bytů. Nemusí to však znamenat slabší zájem o online sčítání u obyvatel, kteří v těchto obcích žijí.

Sčítání končí 11. května. Do tohoto data je nezbytné odeslat elektronický nebo listinný formulář.

Údaje o aktivitě obcí ZDE.